.

Наукові конференції на кафедрі теоретичної електротехніки.

Викладачі кафедри регулярно приймають участь у всеукраїнських, міжнародних наукових конференціях та у наукових конференціях і семінарах, які проводяться на базі НТУУ "КПІ" та факультету електроенерготехніки та автоматики.

На кафедрі регулярно проводяться наукові та методичні семінари, на яких заслуховують результати наукової роботи аспірантів та молодих вчених.

На ці семінари запрошуються науковці з інших кафедр факультету та з інституту Електродинаміки НАН України.


Contact us

    Аddress

03056, Kyiv,
      st. Polytechnic 37,
      building 20, aud. 209.

    Fax:

  • (044) 406-82-39

    Phones:

  • (044) 406-82-39
  • (044) 454-90-61
  • (044) 406-84-89

    E-mail:

    toe209@gmail.com


All materials belonging to the Department of Theoretical Grounds of Electrical Engineering. Faculty of Electric power engineering and Automatics NTUU "KPI"