.
scherba.jpg

      ЩЕРБА Анатолій Андрійович

Професор кафедри теоретичної електротехніки з січня 2015 року.

Доктор технічних наук з 1993 р., професор з 2005 р., член-кореспондент НАН України з 2003 р.

Нагороджений Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (2008 р.) та Верховної Ради України (2009 р.).

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1998 р.), лауреат премії НАН України ім. В.М. Хрущова (2010 р.).

Народився 3 липня 1950 р. в с. Данилівка Одеської обл. У 1972 році закінчив радіофізичний факультет Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 2003 р. працює в НТУУ "КПІ", у 2003 – 2015 рр. – на посаді завідувача кафедри теоретичної електротехніки, з 10.01.2015 р. – на посаді професора цієї кафедри.

Викладає дисципліни:
- Електротехніка.
- Теорія електричних кіл і сигналів.

Наукові дослідження спрямовані на розвиток теорії нестаціонарних електрофізичних процесів і розробку електротехнічного обладнання для реалізації нових електротехнологій в енергетиці та промисловості. Він обґрунтував нові закономірності збурення низькочастотних електричних полів у наномодифікованій твердій полімерній ізоляції та виникнення в ній порогових електрофізичних процесів, на основі яких розвинув кінетичноактиваційну теорію порогових механізмів її деградації. Отримані наукові результати використані при освоєнні на заводі "Південкабель" (м. Харків) промислового виробництва енергетичних кабелів світового рівня з твердою полімерною ізоляцією на високі та надвисокі напруги.

Розробив основи теорії формування багатоканальних електророзрядних струмів у шарі металевих гранул між електродами зі швидкою міграцією короткочасних електроіскрінь – мікроплазмових утворень. Виявлені залежності між електричними параметрами розрядних імпульсів і характеристиками іскроерозійних порошків він поклав в основу принципів побудови напівпровідникових систем виробництва мікро- та нанопорошків з унікальними властивостями. З використанням наукових результатів цього наукового напрямку отримано високі результати з дисперсного зміцнення жаростійких промислових сплавів, розробки сплавів для медицини та іскрокоагуляційного знезараження і комплексної очистки водяних скидів від бактеріологічних, органічних і неорганічних забруднень.

Має понад 420 наукових публікацій, з яких 9 монографій, 27 публікацій у виданнях МБД SCOPUS, 32 патенти на винаходи, 5 науково-методичних видань, 7 навчальних посібників для вузів з грифом МОН України, 18 навчальних видань з грифом НТУУ "КПІ", 13 електронних навчальних видань з грифом НТУУ "КПІ".

Значну увагу приділяє підготовці наукових кадрів. Є членом спеціалізованих вчених рад НТУУ "КПІ" та Інституту електродинаміки НАН України з присудження наукових ступенів кандидатів і докторів технічних наук, членом фахової ради Міністерства освіти і науки України з напрямку "Енергетика, електротехніка та електромеханіка". Серед його учнів – 7 докторів і 12 кандидатів технічних наук.

Основні публікації:

1. Щерба А.А., Резинкина М.М. Моделирование и анализ электрических полей энергетических объектов. – К.: Наук. думка, 2008. – 246 c.

2. Щерба А.А., Дубовенко К.В. Высоковольтные электроразрядные компактные системы. – К.: Наукова думка, 2009. – 269 c.

3. Щерба А.А., Резинкина М.М. Электромагнитные поля и их воздействие на объекты. – К.: Наукова думка, 2009. – 192 c.

4. Шидловский А.К., Щерба А.А., Супруновская Н.И. Энергетические процессы в элек-троимпульсных установках с емкостными накопителями энергии. – К.: Интерконтиненталь – Украина, 2009. – 208 с.

5. Щерба А.А., Кирик В.В. Системи з нечіткою логікою регулювання електроенергетичних режимів. – К.: Лазурит-Поліграф, 2011. – 330 с.

6. Шидловский А.К., Щерба А.А., Золотарев В.М., Подольцев А.Д., Кучерявая И.Н. Кабели с полимерной изоляцией на сверхвысокие напряжения. – К.: Наш формат, 2013. – 550 с.

7. Щерба А.А., Поворознюк Н.І. Електротехніка. Частина І. Електричні кола.: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Лазурит-Поліграф, 2011. – 384 с.

8. Щерба А.А., Поворознюк Н.І. Електротехніка. Частина ІІ. Електроніка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Наш Формат, 2013. – 458 с.

9. Щерба А.А., Подольцев А.Д., Кучерявая И.Н. Электромагнитные процессы в кабельной линии с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 330 кВ. Техническая электродинамика. – 2013. – № 1. – С. 9–15.

10. Щерба А.А., Супруновская Н.И. Синтез электрических цепей с емкостными накопителями энергии в полупроводниковых формирователях мощных разрядных импульсов. – Техническая электродинамика. – 2014. – № 1. – С. 3–11.