.

        Беленок Надія Володимирівна

старший викладач кафедри теоретичної електротехніки НТУУ "КПІ"

Народилась 9 липня 1974 р. в м.Київ 1991р закінчила середню школу, а в 1997р закінчила приладобудівний факультет НТУУ «КПІ» за спеціальністю оптичне та оптико-електронне приладобудування. Кваліфікація за дипломом: інженер оптик-конструктор. У 2000р закінчила очне відділення аспірантури за спеціальністю – 05.13.05. – Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування

З 1998 р працювала на кафедрі загальної електротехніки на посаді асистента, з 2002 на кафедрі теоретичних основ електротехніки (перейменована на кафедру теоретичної електротехніки) на посаді старшого викладача

Викладаю дисципліни:

- "Електротехніка та основи електроніки";
- "Електротехніка та електромеханіка";
- "Електротехніка та електроніка"


Основні публікації:

1. Декомпозиція середи керування електротехнічних систем // Збірник наукових праць КВІУС, № 1, 2001. – с.
2. Дискретно імпульсне регулювання енергії і сучасні способи управління // Збірник наукових праць КВІУС, № 1, 2001. – с.
3. Формирователи сигналов с широтно-импульсной модуляцией на несущих частотах // Энергетика и электрификация, № 4, 2001. – с.44-49.
4. Энергетическая модель формирователей сигналов с широтно-импульсной модуляцией // Энергетика и электрификация, № 11, 2001. – с.31-35.
5. Проектирование формирователей сигналов с широтно-импульсной модуляцией на несущей частоте // Энергетика и электрификация, № 12, 2001. – с.29-32.
6. Алгоритмы управления преобразователями с широтно-импульсной модуляцией на несущих частотах // Технічна електродинаміка, № 3, 2004. – с. 91-97.

У співавторстві:

7 Повышение функциональной эффективности формирователей электрических сигналов // Електрифікація та автоматизація сільського господарства, № 4, 2003. – с. 67-77.
8. Система управления автономным трехуровневым инвертором напряжения с двухсторонней ШИМ выходного напряжения // Технічна електродинаміка, № 3, 2006. – с. 63-66.
9. . Однофазный выпрямитель с корректором коэффициента мощности, работающим в граничном режиме // Вісник Кременчуцького Державного Політехнічного Університету, № 3, 2007 – с.79-83.
10. Особливості роботи перетворювачів частоти на несиметричне навантаження // Вісник Кременчуцького Державного Політехнічного Університету, № 3, 2009 – с.42-45.
11. . О.С.Толстоухов, Н.В.Беленок. Електричні кола постійного струму: Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Електротехніка та основи електроніки» для студентів неелектричних спеціальностей стаціонарних та заочних форм навчання. К.: ВПО «Оазис», 1999. – 48 с.
12. . О.С.Толстоухов, Н.В.Беленок. Електричні кола змінного струму: Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Електротехніка та основи електроніки» для студентів неелектричних спеціальностей стаціонарних та заочних форм навчання. К.: ВПО «Оазис», 2000. – 46 с.
13. . О.С.Толстоухов, Н.В.Беленок. Електричні машини: Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Електротехніка та основи електроніки» для студентів неелектричних спеціальностей стаціонарних та заочних форм навчання. К.: ВПО «Оазис», 2000. – 40 с.


Контакти:
НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 204,
тел./факс (044) 406-8239,
E-mail: nv_kpi@ukr.net