.

Білецький Олег Олександрович

аспірант, асистент кафедри теоретичної електротехніки з 2012 р.

Помічник завідувача кафедри ТЕ з міжнародного співробітництва.

Закінчив у 2011 році факультет електроенерготехніки та автоматики Національного технічного університету України “КПІ” і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» та здобув кваліфікацію магістра електромеханіки (диплом з відзнакою).

З 2012 року навчається в аспірантурі НТУУ “КПІ”. Тема дисертації “Енергетичні процеси в електричних колах формувачів розрядних імпульсів зі змінними початковими струмами у зарядному контурі”. Спеціальність 05.09.05 – “Теоретична електротехніка”.

На кафедрі теоретичної електротехніки НТУУ “КПІ” у період 3 лютого 2012р. по теперішній час на посаді асистента.

Викладає дисципліни:

- Електротехніка;
- Електротехніка та основи електроніки.

Наукова і організаційна робота:


- з 2014 рр. по теперішній час – Голова Ради молодих вчених НТУУ «КПІ».
- з 2012 рр. по теперішній час – член Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України.

Має понад 17 наукових публікацій, з яких 1 у виданні МБД SCOPUS.

Основні публікації:

1. Щерба А.А., Супруновская Н.И., Маслак Л.П., Белецкий О.А. Синтез зарядно-разрядных цепей тиристорных формирователей разрядных импульсов с положительной обратной связью по напряжению.// Энергосбережение, энергетика, энергоаудит. – 2013. – Спец. вып. – Т. 2. – № 8 (114). – С. 90–95.
2. Щерба А.А., Супруновская Н.И., Розискулов С.С., Белецкий О.А. Метод регулирования и стабилизации динамических параметров разрядных токов накопительных конденсаторов // Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України: Зб.наук. пр. – К.: ІЕД НАНУ, 2014. – Вип.38. – С.145 – 155.
3. Щерба А.А., Супруновская Н.И., Белецкий О.А. Энергетические характеристики суперконденсаторов при их заряде от источника напряжения и разряде на резистивную нагрузку // Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України: Зб.наук. пр. – К.: ІЕД НАНУ, 2014. – Вип.39 – С. 65 – 73.

Контакти: НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 266,
тел. (044)406-82-39,
E-mail: toe209@gmail.com