.


        Чибеліс Валерій Іванович

к.т.н., доцент кафедри теоретичної електротехніки (НТУУ “КПІ”)


Основні етапи навчання та педагогічної діяльності:

Народився 24 липня 1955 року в м. Києві. Закінчив факультет електронної техніки Київського політехнічного інституту в 1980 році. В 1988 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Исследование электромагнитных процессов в условно-двенадцатифазных источниках реактивной мощности».
На кафедрі з 1980 року по сьогодення працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента. Є першим заступником завідувача кафедри теоретичної електротехніки, головою профбюро факультету електроенерготехніки та автоматики, секретарем Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з галузі знань 0507 – «Електротехніка та електромеханіка».


Наукові дослідження спрямовані:

- на розвиток підвищення надійності, пропускної електричної потужності та екологічності силових кабелів на напруги до 110 кВ і освоєння нової технології їх промислового виготовлення та діагностики;
- оптимізацію нової технології промислового виготовлення кабелів з твердою полімерною ізоляцією для удосконалення енергетичних мереж надвисоких напруг;
- розробку науково-технічних засобів неруйнівної діагностики вітчизняних надвисоковольтних кабелів світового рівня для підвищення їх експлуатаційної надійності та ресурсу.

Викладає дисципліни:

- Теоретичні основи електротехніки.
– Основи електротехніки та електроніки;
– Теорія електричних та магнітних кіл;
– Електротехніка.

Основні публікації:

1. Способ плавного регулирования компенсатора реактивной мощности (Патент SU 1427480, 1983): автори А.И.Чиженко, В.И.Чибелис
2. Статический регулируемый источник реактивной мощности для трехфазных сетей (Патент SU 1367095, 1972): автори А.И.Чиженко, В.И.Чибелис
3. А.А.Щерба , В.І.Чибеліс, В.П.Грудська. Розрахунок трифазних кіл// Навч.-метод. посібник, ІВЦ„Видавництво „Політехніка””.–К., 2005.–96 с.
4. В.П.Грудська, В.І.Чибеліс, Л.Ю.Спінул. Електричні кола несинусоїдного струму//Навч. – метод. посібник. Київ „Політехніка”, 2006. - 68 с.
5. В.П.Грудська, В.І.Чибеліс, Л.Ю.Спінул. Нелінійні кола постійного струму//Метод. вказівки. Київ „Політехніка”, 2006. - 60 с.
6. В.П.Грудська, В.І.Чибеліс, Л.Ю.Спінул. Взаємна індукція в колах змінного струму//Метод. вказівки. Київ „Політехніка”, 2006. - 54 с.
7. В.М. Рябенький, В.І.Чибеліс, М.Є.Кучеренко, К.К.Побєдаш, А.Т. Кінаш, Л.В.Солобуто Електротехніка та електроніка. Теоретичні відомості, розрахунки та дослідження за підтримкою комп'ютерних технологій. (гриф МОН)//Навчально-методичний посібник. Київ, "Корнійчук", 2007.– 488с.
8. Щерба А.А., Курило І.А., Намацалюк І.Н., Чибеліс В.І., Сторожилова Г.І., Перетятко Ю.В.Симетричні складові та вищі гармоніки в трифазних колах. (гриф МОН)//Навч.–метод. посібник. Київ: ІЕД НАНУ, 2008. - 80 с.
9. А.А. Щерба, І.А. Курило, В.І.Чибеліс, Є.А. Кудря, І.Н. Намацалюк. Лінійні електричні кола синусоїдного та періодичного несинусоїдного струмів (Гриф МОН)//Навч. Посібник. Київ: Лазурит-Поліграф, 2012. – 249 с.
10. Л.Р.Слободян, В.І.Чибеліс, Н.В. Трофимова Становлення та розвиток теоретичної електротехніки у вищих навчальних закладах України//Питання історії науки і техніки, 2014, №1, с.2 – 11


Контакти:
НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 260,
тел./факс (044) 204-8239,
E-mail: