.

Чуняк Юлія Михайлівна

Асистент кафедри теоретичної електротехніки (НТУУ “КПІ”)

Закінчила у 1992 р. Таращанську середню школу №1, а в 1998 р. Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Електропостачання та електрозбереження» . Кваліфікація за дипломом – інженер-електрик.

Будучи ще студенткою з 1997 року почала трудовий шлях методистом в Інституті енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» . В 1998-1999 роках працювала на посаді стажера-дослідника НДІ «Енергія» НТУУ «КПІ». 1999-2003 роках навчалася в аспірантурі.

З січня 2004 року – інженер на кафедрі ТЕ, з вересня 2004 року і по теперішній час асистент кафедри теоретичної електротехніки. Викладаю практичні та лабораторні роботи з наступних курсів «Теоретичні основи електротехніки», «Електротехніка» та «Теорія електричних та магнітних кіл».

Перелік наукових і навчально-методичних праць:

1. Використання методу багатопараметричних функцій для перехідних процесів у електричних колах напівпровідникового перетворювача трифазної напруги у постійну з тризонним регулюванням вихідної напруги / В.В. Михайленко, Ю.М. Чуняк, І.В. Дядинюк, В.В. Андрійчук, М.М. Желінський // Доповіді за матер. МНТК «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: Політехніка, 2013. – С. 562 – 563.

2. Дослідження електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з високочастотним п’ятизонним регулюванням вихідної напруги / В.В. Михайленко, Ю.М. Чуняк, Ю.Ю. Остапчук // Енергетика, економіка, технології та екологія. – Київ: НТУУ «КПІ», №1, 2014. – С.55 – 62.

3. Аналіз електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з шестизонним регулюванням вихідної напруги / В.В. Михайленко, В.І. Чибеліс, Ю.М. Чуняк // Электротехнические и компьютерные системы. – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, № 14(90), 2014. – С.67 – 73.

4. Електричні кола з несинусоїдними періодичними ЕРС, напругами та струмами. Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» Уклад. Щерба А.А., Кудря Є.А., Чибеліс В.І., Перетятко Ю.В., Чуняк Ю.М. – К.: НТУУ «КПІ», 2008 р.

5. Розрахунок перехідних процесів у складних електричних колах. Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» для студентів усіх форм навчання. Уклад. Щерба А.А., Чибеліс В.І., Третякова Л.Д., Святненко В.А., Чуняк Ю. М. – К.: НТУУ «КПІ», 2005 р.

Контакти: НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 265,
тел. (044) 406-82-39,
E-mail: j.chunyk@ukr.net