.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт:
ЦИКЛ 3

      

Для студентів електроенергетичного та електротехнічного профілів всіх форм навчання (Частина ІІ а)
/ Укладачі: В.С. Бойко, І.А. Курило, Ю.Ф. Видолоб, Є.А. Кудря, Г.І.Сторожилова, В.М. Голубцов, А.А. Шуляк, М.А. Щерба, О.В. Петрученко, В.Ю.Лободзинський
- К.: НТУУ»КПІ» 2014.

Зразок титульного листа.PDF

Лабораторна робота №31. ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИФАЗНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА ПРИ З'ЄДНАННІ ДЖЕРЕЛА І ПРИЙМАЧА ЗІРКОЮ.PDF

Лабораторна робота №32. ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИФАЗНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА ПРИ З'ЄДНАННІ ПРИЙМАЧА ТРИКУТНИКОМ.PDF

Лабораторна робота №33. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАСИВНОГО ЧОТИРИПОЛЮСНИКА ЗМІННОГО СТРУМУ.PDF

Лабораторна робота №34. ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ З ПОСЛІДОВНИМ З’ЭДНАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ.PDF

Лабораторна робота №35. ДОСЛІДЖЕННЯ СИМЕТРИЧНИХ СКЛАДОВИХ ТРИФАЗНОЇ СИСТЕМИ НАПРУГ.PDF


УВАГА!

Для перегляду файлів в форматах PDF потрібна відповідна програма, яку ви можете скачати тут: Foxit_Reader