.

Дистанційні ресурси

Термін «дистанційні ресурси» у вищій освіті використовують стосовно широкого спектру інтерактивних комп'ютерних програм і набору інструментів, які забезпечують доступ до освітніх веб-ресурсів та ефективну взаємодію учасників. Забезпечення навчального процесу сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями характеризує усі провідні навчальні центри світу. Активно долучився до створення єдиного інформаційного середовища і Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

Основною підсистемою інформаційного середовища безумовно є система «Електронний кампус НТУУ "КПІ"» (ЕК НТУУ «КПІ») Система забезпечує інформаційну підтримку навчального процесу кафедр університету, а саме доступ до програмно-методичних (навчальні плани і навчальні програми), навчально-методичних і навчально-дидактичних (підручники, навчальні посібники, тексти лекцій, конспекти лекцій) матеріалів, а також електронне спілкування між учасниками навчального процесу.

Вхід в систему ЕК НТУУ «КПІ» здійснюється за адресою http://login.kpi.ua/

Навчальні матеріали по роботі в системі «Електронний кампус НТУУ «КПІ» розміщені у розділі «Довідка», до якого отримує доступ кожен викладач або студент у своєму робочому кабінеті, та на сайті Конструкторського бюро інформаційних систем (КБ ІС) НТУУ «КПІ» в розділі "Новини та події": http://kbis.kpi.ua/kbis/

Іншою базовою складовою єдиного інформаційного середовища НТУУ «КПІ» є Банк веб-ресурсів інституту, створений на основі багатопроцесорних серверів Українського інституту інформаційних технологій в освіті НТУУ “КПІ” (підрозділу НМК «Інститут післядипломної освіти»). Банк веб-ресурсів містить велику кількість дистанційних курсів, розроблених співробітниками університету з метою забезпечити сучасну форму отримання знань через світову мережу Інтернет. Процес дистанційного навчання поєднує самостійне засвоєння матеріалів дистанційного курсу, перевірку своїх знань за допомогою тестів та інших завдань в дистанційному курсі з активним спілкуванням з тьютором (викладачем). Освітні веб-ресурси займають в сучасній системі навчання міцні позиції, органічно доповнюючи очне навчання та різноманітні очні тренінги та курси. Тому на заміну терміну «дистанційне навчання» все частіше використовують розширення цього поняття – термін «електронне навчання, e-learning». У кращих вищих навчальних закладах світу створені центри e-learning, що дозволяють пройти дистанційне навчання з отриманням відповідного диплома.

Співробітники кафедри теоретичної електротехніки поповнили Банк веб-ресурсів НТУУ «КПІ» вісьмома дистанційними курсами, які зв’язані в єдину систему дистанційного навчання «Електротехніка» на платформі підтримки дистанційного навчання Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), пройшли експертну оцінку та визнані навчально-методичними працями з наданням грифу «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ», що підтверджують відповідні сертифікати:

1. Електротехніка. ТЕ-1. Електричнi та магнiтнi кола за постiйних струмів [Електронний ресурс]: дистанційний курс / А. А. Щерба, І. А. Петренко, І. А. Курило, Г. І. Сторожилова, В. С. Бойко, А. А. Шуляк, І. Н. Намацалюк – 54,24 авт.арк., 22,3 Мб. – Київ: УІІТО НТУУ «КПІ», cертифікат НПМ № 2542, 2012.
2. Електротехніка. ТЕ-2. Усталені процеси в електричних колах однофазного синусоїдного струму [Електронний ресурс]: дистанційний курс / А. А. Щерба, І. А. Петренко, Л. І Спінул, В. П. Грудська, О. М. Скриннік, І. А. Курило, Л. Р. Слободян, Г. І. Сторожилова, І. Н. Намацалюк – 54,48 авт.арк., 17,1 Мб. – Київ: УІІТО НТУУ «КПІ», cертифікат НПМ № 2549, 2012.
3. Електротехніка. ТЕ-3. Усталені процеси в електричних колах трифазного синусоїдного струму [Електронний ресурс]: дистанційний курс / А. А. Щерба, І. А. Курило, І. А. Петренко, Л. С. Кот, І. Н. Намацалюк, Г. І. Сторожилова – 27,58 авт.арк., 8,3 Мб. – Київ: УІІТО НТУУ «КПІ», cертифікат НПМ № 2687, 2012.
4. Електротехніка. ТЕ-4. Усталені процеси в електричних колах періодичного несинусоїдного струму [Електронний ресурс]: дистанційний курс / А. А. Щерба, Є. А. Кудря, І. А. Петренко – 15,61 авт.арк., 4,9 Мб. – Київ: УІІТО НТУУ «КПІ», cертифікат НПМ № 2693, 2012.
5. Електротехніка. ТЕ-5. Перехідні процеси в лінійних колах [Електронний ресурс]: дистанційний курс / А. А. Щерба, І. А. Петренко, Ю. Ф. Видолоб – 35,1 авт.арк., 10,7 Мб. – Київ: УІІТО НТУУ «КПІ», cертифікати НПМ № 1828, 2012, НПМ № 4050, 2014.
6. Електротехніка. ТЕ-6. Усталені і перехідні процеси в однорідних лініях [Електронний ресурс]: дистанційний курс / А. А. Щерба, І. А. Курило, І. А. Петренко, І. Н. Намацалюк, В.В. Михайленко. – 25,1 авт.арк., 9,2 Мб. – Київ: УІІТО НТУУ «КПІ», cертифікати НПМ № 2700, 2012.
7. Електротехніка. Електромеханічні системи [Електронний ресурс]: дистанційний курс / А. А. Щерба, І. А. Петренко, М. Є. Кучеренко, В. П. Грудська, Л. І Спінул, Н. І. Поворознюк, С. М. Матвієнко – 42,8 авт.арк., 17,4 Мб. – Київ: УІІТО НТУУ «КПІ», cертифікат НПМ № 2705, 2012.
8. Електротехніка. Основи електроніки та схемотехніки [Електронний ресурс]: дистанційний курс / А. А. Щерба, І. А. Петренко, М. Є. Кучеренко – 67,9 авт.арк., 49,8 Мб. – Київ: УІІТО НТУУ «КПІ», cертифікати НПМ № 2702, 2012, НПМ № 4052, 2014.

Робота з дистанційними курсами здійснюється через мережу Internet. Доступ до матеріалів системи дистанційного навчання відбувається відповідно до вимог УІІТО: викладач певної дисципліни має пройти реєстрацію для отримання викладацького доступу до системи дистанційного навчання. Після своєї реєстрації викладач має звернутися до УІІТО із запитом щодо реєстрації своїх студентів для отримання студентського доступу до матеріалів дистанційних курсів.

Гостьовий вхід:

"http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/"

Username: pia-001

Password: 647145

У складі системи дистанційного навчання «Електротехніка» наявні усі базові веб-ресурси стандартного комплекту для дистанційного навчання: лекційні матеріали, побудовані за модульним принципом; термінологічні словники; практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання; віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаціями щодо їх виконання; пакети тестових завдань для самоконтролю; тестування із автоматизованою перевіркою результатів; бібліографія, яка включає першоджерела, та інші.

об'єм ДК

Загальний обсяг навально-методичних матеріалів 8 дистанційних курсів становить більше за 150 Мб (338 авторських аркушів). Змістове наповнення інформаційних ресурсів постійно доповнюється, оновлюється та оперативно корегується. Відповідальний виконавець: доц. Петренко І.А.

Великий обсяг навчально-методичних матеріалів системи дистанційного навчання покликаний підтримати базове та поглиблене вивчення дисциплін електротехнічного профілю з різним загальним обсягом годин, що надаються навчальними планами 15 дисциплін на 16 факультетах НТУУ «КПІ». Цільовою аудиторією системи дистанційного навчання є студенти НТУУ «КПІ», які обрали спеціальності технічних напрямків. Зважаючи на різні години і бажану профілізацію електротехнічної підготовки студентів різних спеціальностей, навчально-дидактичні матеріали скомплектовані таким чином, щоб сформувати фундаментальну систему знань і забезпечити, водночас, поглиблене вивчення дисципліни. Передбачається, що послідовність і змістовне наповнення окремих лекцій, тематика практичних і лабораторних занять будуть зазначені викладачем з огляду на задачі і мету дисципліни із навчального плану підготовки студентів певного напряму та успішність роботи студентів. Застосування дистанційних технологій забезпечує надійну якість та індивідуальний характер навчання.

У Банку веб-ресурсів НТУУ «КПІ» розміщені також ще 9 дистанційних курсів, складових системи дистанційного навчання «Електротехніка», методичне наповнення яких здійснюють співробітники кафедри теоретичної електротехніки. Веб-ресурси цих інформаційних ресурсів задіяні у навчальному процесі, але мають бути доповнені для успішної сертифікації.

Це курси:

9. Електротехніка. ТЕ-9. Електростатичне поле / А. А. Шуляк, В.В. Михайленко, В. І. Шеховцов, Н. В. Трофімова, Л. І Спінул.
10. Електротехніка. ТЕ-10. Стаціонарне електромагнітне поле / А. А. Шуляк, В.В. Михайленко, В. І. Шеховцов, Н. В. Трофімова, Л. І Спінул.
11. Електротехніка. ТЕ-11. Змінне електромагнітне поле / А. А. Шуляк, В.В. Михайленко, В. І. Шеховцов, Н.В. Трофімова, Л. І Спінул.
12. Електротехніка. ТЕ-12. Елементна база електронних пристроїв (Напівпровідникові прилади) / К.К. Побєдаш, В.А. Святненко
13. Електротехніка. ТЕ-13. Аналогові електронні пристрої / К. К. Побєдаш, В.А. Святненко.
14. Електротехніка. ТЕ-14. Імпульсні пристрої / К. К. Побєдаш, В.А. Святненко.
15. Електротехніка. ТЕ-15. Цифрові пристрої / К. К. Побєдаш, В.А. Святненко.
16. Електротехніка. ТЕ-16. Цифро-аналогові (ЦАП) та аналого-цифрові (АЦП) перетворювачі / К. К. Побєдаш, В.А. Святненко.
17. Електротехніка. ТЕ-17. Джерела електроживлення електронних пристроїв / К. К. Побєдаш, В.А. Святненко.

Всі права на матеріали належать кафедрі теоретичної електротехніки. ФЕА НТУУ "КПІ"