.

Голубов Олег Юрійович

асистент кафедри теоретичної електротехніки з 3 лютого 2011 р.

Народився 18 червня 1968 р. в с. Лукінська Вельського району Архангельської області. Закінчив у 1984 р. Усть-Вельську середню школу, а в 1987 р. середнє професійно-технічне училище №118 в м. Ленінграді за спеціальністю «монтажник по монтажу сталевих та з/б конструкцій та електрозварювальник ручної зварки», а в 1998 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Техніка і електрофізика високих напруг». Кваліфікація за дипломом – інженер-електрик.

В 2001 році закінчив навчання в аспірантурі Інституту електродинаміки НАН України за спеціальністю 05.14.02 “Електричні станції, мережі і системи”. З травня 2001 р. працював інженером наукового відділу №4 «автоматизації електричних систем» Інституту електродинаміки НАН України.

На кафедрі теоретичної електротехніки НТУУ “КПІ” у період 3 лютого 2011р. по теперішній час на посаді асистента.

Викладає дисципліни:

- Електротехніка;
- Теоретичні основи електротехніки;

Автор 14 друкованих наукових статей у фахових виданнях України, патент на винахід №79454 України «Спосіб визначення відстані однофазного замикання на землю в електричних мережах з ізольованою нейтраллю» зареєстрований 25 червня 2007 р. В 2003 році Президія НАН України присудила премію за цикл наукових робіт «Створення методів і систем технічної діагностики та моніторингу електроенергетичного обладнання» НАН України для молодих вчених.

Основні публікації:

1. Патент №79454 України. Спосіб визначення відстані однофазного замикання на землю в електричних мережах з ізольованою нейтраллю. // Стогній Б.С., Рогоза В.В., Сопель М.Ф., Голубов О.Ю. Опубл. 15.12.2006. Бюл № 12.
2. Стогний Б.С., Рогоза В.В., Сопель М.Ф., Голубов О.Ю. Определение места однофазного замыкания на землю. // Техн. Електродинаміка. – 2007 - №2 с.60-63.
3. Стогний Б.С., Рогоза В.В., Сопель М.Ф., Голубов О.Ю. Определение места однофазного замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью Техн. електродинаміка, тем. випуск, “Силова електроніка та енергоефективність”, частина 2. -C.116-118.
4. Голубов О.Ю., Сопель М.Ф., Рогоза В.В., Стогний Б.С. Особенности определения расстояния до места замыкания на землю на землю в линиях автоблокировки электрифицированных железных дорог. ПРОМЕЛЕКТРО №2, 2010.
5. О.Ю. Голубов, А. Н. Кравченко. Повышение надежности эксплуатации высоко¬вольтного оборудования с помощью автоматизиро¬ванной системы непрерыв¬ного контроля его техниче¬ского состояния. Техн. електродинаміка. Тем. випуск "Силова еле¬ктроніка та енергоефек- тивність". Ч.2.- 2000 р.
6. Голубов О..Ю.,Кондра Б.Н. Исследование надежности срабатывания генератора импульсных напряжений с помощью математической модели с распределенными параметрами. Техн. електродинаміка. 1998р.
7. Щерба А.А., Голубов. О.Ю. Анализ электромагнитных процессов при определении места однофазного замыкания на землю в линиях автоблокировки электрифицированных железных дорог. Техн. електродинаміка. Тем. випуск "Силова еле¬ктроніка та енергоефек- тивність". Ч.4.- 2012р.

Контакти: НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 266,
тел. (068)3228442,
E-mail: toe55@mail.ru