.

        Грудська Валентина Павлівна

к.т.н., доцент кафедри теоретичної електротехніки.

Закінчила з відзнакою Факультет радіоелектроніки НТУУ «КПІ». У 1967 році за розподілом отримала посаду асистента на кафедрі "Теоретичних основ електротехніки", яка пізніше була об'єднана з кафедрою "загальної електротехніки" і отримала назву: кафедра "Теоретичної електротехніки". Після закінчення аспірантури захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.09.05 – «Теоретичні основи електротехніки», тема дисертації «Дослідження електромагнітних процесів у трансформаторно-тиристорних регуляторах напруги», науковий керівник- академік І.М. Чиженко.

Трудова діяльність пов`язана з КПІ: асистент, старший викладач, доцент кафедри теоретичної електротехніки.Викладає дисципліни:

- Електротехніка;
- Електротехніка і електроніка;
- Теоретичні основи електротехніки.

Науковий доробок: 57 наукових публікацій, 1 авторське свідоцтво. Методична робота: 4 методичні посібники з грифом МОН; 8 з грифом НТУУ «КПІ»; 9 методичних вказівок.


Основні напрямки наукової роботи:

1. Створення енергоефективної резонансної установки для сертифікації випробуваль вітчизняних кабелів з сучасною ізоляцією на високі напруги;
2. Структурно-параметрична оптимізація надвисокої установки для випробування новітньої ізоляції.

Найбільш вагомі публікації:

1. Синчук О.Н., Синчук И.О., Якимец С.Н., Грудская В.П. К вопросу оценки возможностей и эффективности различных видов электрического торможения промышленных электровозов // Вісник Кременчуцького ДУ. – 2010.-№4. – с.51-55.
2. Курило І.А., Грудська В.П. Особливості системи регулювання напруги з вольтододатковим трансформатором, комутованим вентилями // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2011.-№2. – с.34-42.
3. Курило І.А., Грудська В.П. Порівняльний аналіз схемних варіантів системи регулювання випрямленої напруги з вольтододатковими трансформаторами // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2012. – №1.
4. Курило І.А., Грудська В.П., Гречкосій К.Р. Забезпечення електромагнітної сумісності трифазного генератора змінної напруги. Матеріали МНТК Сучасні проблеми електроенергетики та автоматики- 2013.
5.Курило І.А., Грудська В.П., Воробій В.В. Фільтросиметруючий трансформаторно-тиристорний пристрій. Матеріали МНТК Проблеми сучасної електроенергетики та автоматики.-2013.

Методичні посібники з згифом НТУУ «КПІ»:

1. І.А Курило, В.П. Грудська, Л.Ю. Спінул, М.А. Щерба. Розрахунок перехідних процесів в електричних колах із зосередженими і розподілиними параметрами. 2013 р.
2. А.А. Щерба, В.П. Грудська, Л.Ю. Спінул Практикум з основ електромеханіки та електроприводу


Контакти:
НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 204,
тел./факс (044) 406-8239,
E-mail: