.

Ілліна(Фаріна) Ольга Олександрівна

Aсистент кафедри теоретичної електротехніки.

Народилася 3 липня 1986 р. в місті Бендери. У 2003 р. закінчила загальноосвітню школу №3 м.Бровари, а в 2009 р. Міжуніверситетський медико-інженерний факультет Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи і технології». Кваліфікація за дипломом – магістр комп’ютерних наук.

З вересня 2009 р. працюває на кафедрі теоретичної електротехніки на посаді асистента. В 2009-2012 рр. навчалась у аспірантурі НТУУ “КПІ” за напрямком 05.09.05 «Теоретична електротехніка». Виконує дослідження енергетичних характеристик кіл заряду і розряду конденсатора при ненульових напругах і струмах реактивних елементів в ключових схемах перетворювачів електричної енергії.

Основні публікації:

1. Сторожилова Г.И., Фарина О.А., Карнаух В.С. Исследование сельсинного преобразователя угла при питании от двухфазного генератора синусоидального напряжения // Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Доповіді. Том 2. НТУУ “КПІ”. Київ-2009. С. 350-353;
2. Перетятко Ю.В., Круглий Н.О., Фаріна О.О. Вплив котушки індуктивності на заряд ємнісних накопичувачів // Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Доповіді. НТУУ “КПІ”. Київ-2010. С. 539-541;
3. Щерба А.А., Супруновская Н.И., Иващенко Д.С., Фарина О.А. Закономерности изменения параметров разрядных токов при ограничении их длительности и увеличении емкости разряжаемых конденсаторов // Техн.електродинаміка. Тем.вип. “Силова електроніка та енергоефективність”, 2012. – Ч.2. – С. 27-33;
4. Михайленко В.В., Щерба А.А., Фаріна О.О. Зменшення нестабільності вихідної напруги тиристорних формувачів розрядних імпульсів шляхом зменшення тривалості зворотного перезаряду конденсатора // Техн.електродинаміка. Тем.вип. Силова електроніка та енергоефективність”, 2012. – Ч.3. – С. 55-61;
5. Лободзинський В.Ю., Фарина О.А., Чибелис В.И. Анализ переходных процессов и перенапряжении? при отключении ненагруженных линии? электропередачи, 2012;
6. Лободзинский В.Ю., Фарина О.А. Анализ влияния высших гармоник при передачи электроэнергии, 2012;
7. Михайленко В.В., Фаріна О.О., Антощенко-Оленєва О.О., Бабенко А.А., Мельник А.В. Аналіз електромагнітних процесів у колах напівпровідникових перетворювачів електроенергії з розгалудженими структурами, 2013.

Контакти: НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 264,
тел. (044) 406-82-39,
E-mail: