.

        Кучеренко Микола Єлісейович

к.т.н., доцент кафедри теоретичної електротехніки.


Закінчив у 1966 році факультет електронної техніки Національного технічного університету України “КПІ” за спеціальністю “Промислова електроніка”. Кваліфікація за дипломом – інженер-електрик. Кандидатську дисертацію захистив 3 жовтня 1975 р. у спеціалізованій раді при Томскому політехнічному інституті за спеціальністю № 05.13.01-«Технічна кібернетіка і теорія інформації» на тему «Моделювання вентильних перетворювачів на ЦОМ».

В КПІ з 1979 року. Спочатку на кафедрі загальної електротехніки (після обєднання у 2003 р. кафедр загальної електротехніки та теоретичних основ електротехніки) на кафедрі теоретичної електротехніки на посаді старшого викладача, а з 2004 р. на посаді доцента.

Викладає дисципліни:

- Електроніка та мікросхемотехніка;
- Електротехніка та електромеханіка;
- Промислова електроніка.

Автор близько 50 наукових та навчально-методичних праць.


Найбільш вагомі публікації:

1. Кучеренко Н.Е. “ К теории дискретних електрических цепей” // Теоретическая электротехника, № 25 Респ. межв. научн.техн. сборник.. Львов, изд. обьединение, “Вища школа”, 1978, 6 с.
2. Кучеренко М.Є., Щерба А.А. Комп’ютерні технології в електротехніці та електроніці. – Київ: Політехніка, 2003, 50 с.
3. Електротехніка та електроніка. Теоретичні відомості, розрахунки та дослідження за підтримкою комп’ютерних технологій. Навчальний посібник //А. А. Щерба, М. Є. Кучеренко, К. К. Побєдаш, В. І. Чибеліс /-К.: << Корнійчук >>, 2007.-488 с.
4. Дистанційний курс Електротехніка: розділ Електромеханічні системи. // УІІТО, 2012. Сертифікати: НМП №№ 1851, 1856, 2703, 4053. Електронні ресурси, адреси розміщення: http//moodle.ipo.kpi.ua/moodle/ (у співавторстві).


Контакти:
НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 261,
тел./факс (044) 406-8239,
E-mail: Nku4@yandex.ru