НТУУ "КПІ". Кафедра теоретичної електротехніки.
.


1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін:


     - Теоретичні основи електротехніки;
     - Електротехніка;
     - Теорія електричних та магнітних кіл;
     - Теорія електричних кіл і сигналів;

Для студентів електроенергетичного та електротехнічного профілів всіх форм навчання

Зразок титульного листа до протокола лабораторної роботи.

ЦИКЛ 1 - Лабораторні роботи №№ 11; 12; 13; 14; 15

ЦИКЛ 2 - Лабораторні роботи №№ 21; 22; 23; 24; 25

ЦИКЛ 3 - Лабораторні роботи №№ 31; 32; 33; 34; 35

ЦИКЛ 4 - Лабораторні роботи №№ 41; 42; 43; 44; 45

ЦИКЛ 5 - Лабораторні роботи №№ 51; 52;

ЦИКЛ 6 - Лабораторні роботи №№ 61; 62; 63; 64; 65

ЦИКЛ 7 - Лабораторні роботи №№ 71; 72;2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін:


     - Електроніка і мікросхемотехніка;
     - Електроніка і системотехніка;
     - Промислова електроніка;

     Для студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання, що навчаються за напрямами "Електромеханіка", "Електротехніка", "Оптотехніка"

Розділ "Аналогові підсилювачі"

Зразок титульного листа до протокола лабораторної роботи.

№ 10: РАДІОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ.

№ 11: ПІДСИЛЮВАЛЬНІ КАСКАДИ НА БІПОЛЯРНИХ ТРАНЗИСТОРАХ (ПБТ)

№ 12: НАПІВПРОВІДНИКОВІ ОДИНИЧНІ КАСКАДИ ПІДСИЛЕННЯ

№ 13: ПІДСИЛЮВАЧ ПОТУЖНОСТІ

№ 14: ШИРОКОСМУГОВИЙ ПІДСИЛЮВАЧ

№ 15: ПІДСИЛЮВАЧ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

№ 16: РОЗВ′ЯЗУЮЧІ ПІДСИЛЮВАЧІ

Література

3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін:


     - ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА (роботи №№ 1-7);
     - ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПРИСТРОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ (роботи №№ 9-16);
     Для студентів неелектричних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання

Розділ "Загальна електротехніка"

Зразок титульного листа до протокола лабораторної роботи.

№ 1: ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДНОГО ЛІНІЙНОГО КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ .

№ 2: ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЛІНІЙНОГО КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

№ 3: ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ З ПОСЛІДОВНИМ З’ЄДНАННЯМ АКТИВНИХ ТА РЕАКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. РЕЗОНАНС НАПРУГ.

№ 4: ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ З ПАРАЛЕЛЬНИМ З’ЄДНАННЯМ АКТИВНИХ І РЕАКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. РЕЗОНАНС СТРУМІВ.

№ 5: ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ

№ 6: ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИФАЗНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА, З’ЄДНАНОГО ЗІРКОЮ

№ 7: ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИФАЗНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА, З’ЄДНАНОГО ТРИКУТНИКОМ

Література


Розділ "Електромагнітні пристрої та електричні машини"

Зразок титульного листа до протокола лабораторної роботи.

Передмова.

№ 9: ДОСЛІДЖЕННЯ КОТУШКИ ІНДУКТИВНОСТІ З МАГНІТОПРОВОДОМ

№ 10: ДОСЛІДЖЕННЯ ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА

№ 12: ДОСЛІДЖЕННЯ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

№ 14: ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕРАТОРА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

№ 15: ДОСЛІДЖЕННЯ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

№ 16: ДОСЛІДЖЕННЯ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА

Література

Всі права на матеріали належать кафедрі теоретичної електротехніки. ФЕА НТУУ "КПІ"