.

    Лободзинскький Вадим Юрійович

Асистент кафедри теоретичної електротехніки (НТУУ “КПІ”)

Народився 16 лютого 1986 р. в місті Києві. Закінчив у 2003 р. київський загальноосвітній навчальній заклад №253, а в 2009 р. факультет електроенерготехніки та автоматики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії». Кваліфікація за дипломом – інженер-електрик.

Основні етапи навчання та педагогічної діяльності:

Працює на кафедрі теоретичної електротехніки з квітня 2009 р. на посаді асистента. З 2009-2012 рр. навчався у аспірантурі за напрямком 05.09.05 «Теоретична електротехніка». Наукова діяльність спрямована у напрямку оптимізації нової технології промислового виготовлення кабелів з твердою полімерною ізоляцією для удосконалення енергетичних мереж надвисоких напруг та розробці науково-технічних засобів неруйнівної діагностики вітчизняних надвисоких кабелів світового рівня для підвищення їх експлуатаційної надійності і ресурсу.

Проводить практичні заняття та лабораторні роботи з курсів:

- Теоретичні основи електротехніки;
- Теорія електричних кіл та сигналів;
- Електротехніка.

Найбільш вагомі публікації:


1. Михайленко В.В., Щерба А.А, Лободзинський В.Ю. Аналіз методів зменшення нестабільності параметрів напівпровідникових формувачів розрядних імпульсів у високочастотних електротехнологічних системах // Техн. Електродинаміка. Силова електроніка та енергоефективність. - Темат. Вип. - 2009. - Ч.2. - с.74-77.;
2. Лободзинский В.Ю., Мельник Д.А. Диагностика высоковольтных кабельных линий методом частичных разрядов // Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Доповіді. Том 2. НТУУ «КПІ». Київ-2009. с.409-413.;
3. Щерба А.А, Лободзинский В.Ю. Математическае моделирование электромагнитных процессов в трехфазной кабельной линии электропередачи при разных транспозициях экранов однофазных кабелей // Технічна електродинаміка. Тем. вип. "Силова електроніка та енергоефективність". – 2011. – Ч. 2. – C. 271–276.;
4. Лободзинский В.Ю., Чибелис В.И., Щерба А.А. Анализ переходных процессов и перенаряжений при коммутациях кабельной линии электропередачи в сверхвысоковольтных трехфазных электрических цепях // Технічна електродинаміка. Тем. вип. "Силова електроніка та енергоефективність". – 2012. – Ч. 1. – C. 155–158.;
5. Лободзинский В.Ю., Щерба А.А. Моделирование и анализ переходных процессов в трехфазной высоковольтной кабельной линии // Технічна електродинаміка. Тем. вип. "Силова електроніка та енергоефективність". – 2012. – Ч. 4. – C. 151–156.;
6. Лободзинский В.Ю. Анализ установившихся, импульсных и переходных электромагнитных процессов в кабельных линиях высокого напряжения Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Доповіді. НТУУ «КПІ». Київ-2013. с.201-204.;
7. Лободзинский В.Ю., Метельская О.В. Анализ переходных процессов при изменении фазы источника питания в момент подключения к нему кабельной линии. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Доповіді. НТУУ «КПІ». Київ-2014. с.113-116;
8. Щерба А.А., Святненко В.А., Трофимова Н.В., Лободзинський В.Ю. Теоретичні основи електротехніки: Нелінійні електричні кола.: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямків підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка». Електронний засіб навчального призначення НМУ №Е9/10-088, НТУУ «КПІ». 2009 р. 64 с.;
9. Шеховцов В.І., Михайленко В.В., Трофимова Н.В., Лободзинський В.Ю. Теоретичні основи електротехніки: Основи теорії електромагнітного поля. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямків підготовки 6.050702 «Електромеханіка». Електронний засіб навчального призначення НМУ №Е8/9-038, НТУУ «КПІ». 2009 р. 78 с;
10. Щерба А.А., Кудря Є.А., Святненко В.А., Трофимова Н.В., Лободзинський В.Ю. Теоретичні основи електротехніки: Розділ «Кола з розподіленими параметрами не нелінійні електричні кола». Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямків підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка». Електронний засіб навчального призначення НМУ №Е9/10-035, НТУУ «КПІ». 2010 р. 57 с.;Контакти:
НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 260,
тел./факс (044) 454-9061,
E-mail: