.

Маков Дмитро Костянтинович

Народився в1947році в м.Києві. Навчався в середній школі N78 м. Києва. Закінчив школу в 1965р. Три гуманітарні предмети - добре, інші - відмінно. Поступив в Київський політехнічний інститут в 1965році на факультет автоматики і електроприладобудування на спеціальність інформаційно-вимірювальна техніка (ІВТ). З третього курсу працював на кафедрі ІВТ, приймаючи участь у виконанні госпдоговірних наукових робіт.


Основні етапи роботи:

Після закінчення КПІ був залишений на кафедрі ІВТ, працював інженером, старшим інженером, молодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником. В1975 році поступив у заочну аспірантуру на кафедрі ІВТ. В 1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вимірювачі показників якості електроенергії на основі фільтрів симетричних складових».

Основний науковий напрямок: – аналого-цифрове вимірювання показників якості електроенергії, вимірювання вищих гармонік і несиметрії в трифазних електричних колах.


Основні публікації:

1. 22th National Scientific Simposium "Metrology and metrology assurance 2012; Назва доповіді – Цифровое измерение симметричных составляющих трехфазного сигнала. Авторы Щерба А.А., Маков Д.К., Серпилин К.Л.,Виноградов Ю.Н., Полищук О.В., стор. 167-169 Місце проведення - Болгария, Созополь; Дата проведення: 10.09.2012

2. Щерба А.А., Маков Д.К. Аналіз похибок вимірювачів несиметрії трифазної напруги. – Науковий вісник НТУУ КПІ, вип.2, 2013 р., стор. 39-44.

3. Збірник 5 МНПК "Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси"(ІІРТК- 2013), шоста міжнародна науково-практична конференція, збірка тез, НАУ, Київ,2013;Вимірювання коефіцієнта несинусоїдальності з використанням фільтрів симетричних складових;Серпілін К.Л, Маков Д.К., стор. 84-86.


Контакти:
НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 261,
тел./факс (044) 406-8239,
E-mail: