.

Михайленко Владислав Володимирович

К.Т.Н., Cтарший викладач кафедри теоретичної електротехніки.

Народився у 1977 році в місті Києві. У 1994 році вступив до Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ"). У 2000 році закінчив НТУУ "КПІ" за спеціальністю "Електричні машини та апарати".


Основні етапи роботи:

Працює на кафедрі теоретичної електротехніки з 2003 року на посаді асистента. У 2014 році захистив дисертацію на звання кандидата технічних наук, після чого пройшов по конкурсу на посаду старшого викладача.

Викладає дисциплін:

- Електротехніка та електроніка;
- Електротехніка та електропривод.
- Теоретичні основи електротехніки;


Сфера наукових інтересів: електротехніка та електроніка.

Автор більше 21 наукових та навчально-методичних праць, а також співавтор 1 винаходу.


Основні публікації:

1. Використання методу багатопараметричних функцій для перехідних процесів у електричних колах напівпровідникового перетворювача трифазної напруги у постійну з тризонним регулюванням вихідної напруги / В. В. Михайленко, Ю. М. Чуняк, І. В. Дядинюк, В. В. Андрійчук, М. М. Желінський // Доповіді за матер. МНТК "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автомати-ки". – Київ: Політехніка, 2013. – С. 562 – 563.

2. Дослідження електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з високочастотним п’ятизонним регюлюванням вихідної напруги / В. В. Михайленко, Ю. М. Чуняк, Ю. Ю. Остапчук // Енергетика, екологія, енергозбереження. – Київ: НТУУ ”КПІ”, № 1, 2014. – С. 55 – 62.

3. Аналіз електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з шестизонним регулюванням вихідної напруги / В. В. Михайленко, В. І. Чубеліс, Ю. М. Чуняк // Электротехнические и компьютерные системы. – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, № 14(90), 2014. – С. 67 – 73.


Контакти:
НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 264,
тел./факс (044) 406-8239,
E-mail: mikhaylenko@mail.ru