.

Відповідальний за наукову роботу кафедри ТЕ:

    Щерба Максим Анатолійович

Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри теоретичної електротехніки. Автор 46 наукових публікацій, у тому числі 11 у журналах, що входять до міжнародних баз цитування (Scopus, Web of Science та ін..), 1 монографії та у співавторстві 1 керівних матеріалів і 1 навчального посібника з грифом МОН України. Лауреат премії Президента України для молодих вчених 2014 року за роботу "Створення пожежобезпечних електричних кабелів різних класів напруги".

Народився 08 грудня 1987 р. в м. Києві. Закінчив фізико технічний інститут НТУУ "КПІ" за спеціальністю «Прикладна фізика». Кваліфікація за дипломом – інженер-дослідник. У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію в Інституті електродинаміки НАН України за спеціальністю 05.09.05 ? "Теоретична електротехніка" на тему "Закономірності локальних підсилень електричного поля в діелектричному середовищі з провідними близько розташованими включеннями".

Основні етапи науково-педагогічної роботи. З 2007 р. працював на кафедрі теорети-чної електротехніки на посадах техніка, інженера та асистента. З 2013 р. понині працює на посаді старшого викладача. Викладає дисципліну "Теоретичні основи електротехніки".

Сфера наукових інтересів: теоретична електротехніка, аналіз неоднорідних електро-магнітних полів в гетерогенних середовищах з включеннями, порогові електрофізичні про-цеси у твердій полімерній ізоляції силових кабелів.

Автор більше 120 друкованих праць, в т.ч. біля 50 наукових статей у фахових виданнях України, 3-х навчальних посібників з грифом МОН України (у співавторстві), 10 патентів України.

Основні публікації:
1. Щерба М.А. Возмущение электрического поля проводящими включениями в диэлектриках: Монография / Институт электродинамики НАН Украины. – Киев: Наш Формат, 2013. – 223 с.
2. Shcherba M.A. Dependences of electric field amplification during water tree branching in solid dielectrics // Proceedings of the IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS), 2014, Kyiv, Ukraine, pp. 46–49.
3. Щерба М.А. Электрофизическая постановка задачи о расчете сильного электрического поля в полиэтиленовой изоляции с учетом ее нелинейных характеристик // Праці ІЕД НАН України. – 2014. – № 39 – С. 83–92.
4. Щерба М.А., Подольцев О.Д. Усиление электрического поля в диэлектрическом промежутке между проводящими включениями // Техн. електродинаміка. – 2011. – № 5. – C. 12–17.
5. Щерба М.А. Моделирование усилений электрического поля и развития водных дендритов в изоляции высоковольтного электроэнергетического оборудования // Техн. електродинаміка. Тем. вип. "Силова електроніка та енергоефективність" – 2012. –– Ч.3. – C. 160–167.
6. Щерба М.А. Влияние размерных параметров и конфигурации водных микровключений на распределение плотности электрических токов в диэлектрике // Энергосбережение, энергетика, энергоаудит. – 2013. – Спец. вып. – № 8 (114). – Т.1. – С. 22–28.
7. Щерба М.А. Силовое взаимодействие между близко расположенными проводящими микровключениями в диэлектрической среде во внешнем электрическом поле // Техн. електродинаміка. – 2012. – № 3. – C. 11–12.
8. Щерба М.А. Влияние характерных размеров проводящих включений на возмущения электрического поля в диэлектрической среде // Праці ІЕД НАН України. – 2011. – № 30. – С. 134 139.
9. Щерба М.А. Закономерности изменения локального напряженного объема диэлектрика при изменении расстояния между проводящими микровключениями разных конфигураций // Техн. електродинаміка. Тем. вип. "Силова електроніка та енергоефективність" – 2010. – Ч.2. – C. 254–257.
10. Щерба М.А. Моделирование пондеромоторных сил влияния водных микровключений и триингов на твердую изоляцию в переменном электрическом поле // Энергосбережение, энергетика, энергоаудит. – 2014. – Спец. вып. – № 9 (128). – Т.2 – С. 25–31

Контакти:
НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 266,
тел./факс (044) 406-8239,
E-mail: m.shcherba@gmail.com