НТУУ "КПІ". Кафедра теоретичної електротехніки.
.

Партнери кафедри ТЕ.

Інститут електродинаміки НАН України
Сумський державний університет
ЗАТ "Завод "Південкабель" м.Харків"

Науковці кафедри теоретичної електротехніки плідно співпрацюють з підрозділами НАН України, зокрема з Інститутом електродинаміки НАН України. Наукове співробітництво відбувається з багатьма відділами цього інституту, що підтверджується сумісними публікаціями в наукових виданнях та сумісними доповідями на наукових конференціях.

Професори кафедри ТЕ (Щерба А.А., Бойко В.С. Сенько В.І.) є членами вченої ради цього НДІ. В свою чергу науковці інституту електродинаміки приймають активну участь у проведенні наукових семінарів на кафедрі теоретичної електротехніки НТУУ "КПІ".

Наукові дослідження проводяться в лабораторіях НТУУ „КПІ”, Інститутах Національної академії наук України, НТУ "Харківський політехнічний інститут", ЗАТ „Завод „Південкабель” (м.Харків), "Сумський державний університет", університетах та інститутах Росії, Франції, Англії та інших країнах Європи

Кафедра теоретичної електротехніки протягом останніх семи років має плідне співробітництво з Сумським державним університетом, виконуючи спільні наукові дослідження за проблемою, пов'язаною з розвитком теорії аналізу процесів перетворення енергії в електромеханічних системах мереж водопостачання. Співробітниками кафедри ТЕ НТУУ "КПІ" та кафедри ПГМ СумДУ розроблені електричні моделі електромеханічних систем, які ураховують взаємопов'язані енергетичні перетворення в останніх, що дозволяє досягнути максимальної енергоефективності мереж водопостачання при необхідних гідропотоках. Професор кафедри Бойко В.С. був науковим консультантом у докторанта кафедри ПГМ Сотника М.І., який підготував до захисту докторську дисертацію за темою "Енергетичні процеси в електромеханічних системах мереж водопостачання".