.

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри ТЕ:

        Перетятко Юлія Вікторівна

к.т.н., доцент кафедри теоретичної електротехніки (НТУУ “КПІ”)


Основні етапи навчання та педагогічної діяльності:

Закінчила у 2004 році факультет електроенерготехніки та автоматики Національного технічного університету України “КПІ” за спеціальністю “Техніка і електрофізика високих напруг”. У 2004-2007 роках навчалась в аспірантурі НТУУ “КПІ”.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію “Чисельний розрахунок тривимірних електричних полів в полімерній ізоляції самоутримних ізольованих проводів” за спеціальністю 05.09.05 – “Теоретична електротехніка”.

На кафедрі теоретичної електротехніки:

- в 2005-2007 рр. виконувала обов’язки інженера з підготовки лабораторних робіт;
- в 2007-2008 рр. – асистент кафедри теоретичної електротехніки;
- в 2008-2013 рр. – старший викладач кафедри теоретичної електротехніки;
- з 2013 рр. по теперішній час – доцент кафедри теоретичної електротехніки.

Читаю лекції з дисциплін “Електротехніка та електроніка”, “Теорія електричних кіл і сигналів” та “Теорія електричних та магнітних кіл”.

Член спеціалізованої вченої ради "К 26.002.06" при Національному технічному університеті України “КПІ”, виконую обов’язки відповідальної особи за методичне забезпечення кафедри.

Основні результати наукових досліджень отримані в області аналізу синергетичних збурень електричних полів сукупністю близько розташованих мікродефектів у полімерній ізоляції кабельних ліній; проблеми деградації полімерної ізоляції та створення моделей неруйнівної діагностики стану ізоляції кабельних ліній, що знаходяться в експлуатації.

Лауреат премії Президента України для молодих вчених за роботу “Розробка та впровадження самоутримних ізольованих і високовольтних захищених проводів ліній електропередачі напругою до 132 кВ” (2009 року).

Автор 35 наукових та навчально-методичних праць, співавтор навчального посібника з грифом МОН України та монографії.

Найбільш вагомі з них:


1. “Самонесущие изолированные и высоковольтные защищенные провода” (у співавт. – Щерба А.А.) (2008);
2. “Моделирование электрических полей и расчет объемов с критической напряженностью в полимерной изоляции высоковольтных кабелей и СИП ” (у співавт. – Щерба А.А.) (2008);
3. “Моделирование и расчет электрического поля в полимерной изоляции самоудерживаемых проводов и высоковольтных кабелей с учетом гетерогенных микродефектов” (у співавт. – Щерба А.А.) (2008);
4. “Лінійні електричні кола синусоїдного та періодичного струмів” (у співавт. – Щерба А.А.) (2012).


Контакти:
НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 261,
тел./факс (044) 406-8239,
E-mail: