.

Петрученко Олег Васильович

Cтарший викладач кафедри теоретичної електротехніки (НТУУ “КПІ”). Закінчив у 2000 році факультет електроенерготехніки та автоматики Національного технічного університету України “КПІ” за спеціальністю “Електромеханічні системи автоматизації та електропривід”. Кваліфікація за дипломом – інженер-електромеханік.


Основні етапи роботи:

Працює в КПІ на кафедрі теоретичної електротехніки з 1996 року, спочатку на посаді інженера, з 2000 р. – ассистентом, з 2007 р. - старшим викладачем. Читає лекції, проводить практичні та лабораторні зханяття з дисциплін “Теоретичні основи електротехніки”, ”Теорія електричних та магнітних кіл” та “Електроніка і мікросхемотехніка”, ”Промислова електроніка”.


Основні публікації:

1. О.В. Петрученко, В.С. Смирнов, К.В. Трубіцин. «Теоретические аспекты математического моделирования систем с многократной модуляцией» // Технічна електродинаміка тематичний випуск «Проблеми сучасної електротехніки», Київ - 2004.

2. О.В. Петрученко, А.А. Щерба та інші «Стабілізація режимів електротехнологічних систем для отримання іскроерозійних мікро - та нанопорошків», // Технічна електродинаміка тематичний випуск «Проблеми сучасної електротехніки», Київ-2006.

3. О.В. Петрученко, А.А. Щерба та інші «Методичні вказівки до лабораторних робіт з теоретичних основ електротехніки», // НТУУ “КПІ”, Київ-2008.


Контакти:
НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 264,
тел./факс (044) 406-8239,
E-mail: ovpetruchenko@gmail.com.