.

        Піксотов Валерій Володимирович

к.т.н., доцент кафедри теоретичної електротехніки.

Народився 11 жовтня 1936 р. у м. Уфа. Закінчив у 1954 р. середню школу, а в 1959 р. електромеханічний факультет Дніпропетровського гірничого інституту (тепер – Національний гірничий університет) за спеціальністю «Електрифікація промислових підприємств і установок». Кваліфікація за дипломом – інженер-електромеханік. У 1969 – 1972 рр. навчався в аспірантурі НТУУ «КПІ». У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Дослідження і розробка системи автоматичного керування шахтної підйомної установки з асинхронним приводом і тиристорним перетворювачем в електричному колі ротора».

З вересня 1961 р. працювє на кафедрі теоретичних основ електротехніки (перейменована на кафедру теоретичної електротехніки у 2003 р.) на посаді асистента та старшого викладача (з 28.03.1972 по 31.08.1974). З 1.09.1974 на посаді доцента кафедри. Вчений секретар кафедри "Загальна електротехніка" з 1972р по 1999 рік.

Викладає дисципліни:

- Електротехніка та основи електроніки;
- Електротехніка та основи електроприводу;
- Електротехніка та електричні машини;
- Електротехніка та електроніка.

Автор більше 60 друкованих праць та 15-ти авторських свідоцтв на винаходи.


Основні етапи науково-педагогічної роботи.

З 1972 р. працював на кафедрі автоматизації гірничої промисловості молодшим науковим співробітником, а з 1974 р. – старшим науковим співробітником СПКБ «КПІ». З 1982 р. працював на посаді старшого викладача, з 1988 р. отримав посаду доцента. Був науковим керівником наукового відділу Технічних засобів навчання НТУУ «КПІ», виконував обов’язки члена науково-методичної комісії з «Електротехніки» МОН України. У теперішній час виконує обов’язки голови Ради ветеранів факультету електроенерготехніки та автоматики.


Контакти:
НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 213,
тел./факс (044) 406-8239,
E-mail:

Всі права на матеріали належать кафедрі теоретичної електротехніки. ФЕА НТУУ "КПІ"