НТУУ "КПІ". Кафедра теоретичної електротехніки.
.


Навчальні посібники, видані на кафедрі теоретичної електротехніки і доступні в електронному вигляді.:

УВАГА!

Для перегляду файлів в форматi PDF потрібна програма: Foxit_Reader

Для перегляду файлів в форматi DJVU потрібна програма: WinDjView


 • 1. Розрахунок електричних кіл постійного струму: для студентів електротехнічних напрямів підготовки 0906 “Електротехніка”,0914 “Електроніка”, 0914 “Компютеризовані системи, автоматика і управління”, 0915 “Компютерна інженерія”. / Уклад.: І. А. Курило, І. Н. Намацалюк, А. А. Щерба. - К.: НТУУ”КПІ”, 2006.- 51 с (скачати PDF);
 • 2. Розрахунок електричних кіл синусоїдного однофазного струму: Метод. вказівки до виконання розрахункових робіт з курсу “Теоретична електротехніка” для студ. напрямів підготовки 0906 “Електротехніка”,0914 “Електроніка”, 0914 “Компютеризовані системи, автоматика і управління”, 0915 “Компютерна інженерія”./ Уклад.: І. А. Курило, І. Н. Намацалюк, А. А. Щерба. - К.: НТУУ”КПІ”, 2004

 • (скачати Частина1.PDF)
  (скачати Частина2.PDF)
  (скачати Частина3.PDF)
  (скачати Частина4.PDF)

 • 3. Симетричні складові та вищі гармоніки у трифазних колах: Метод. вказівки до виконання розрахункових робіт з курсу “Теоретична електротехніка” для студ. напрямів підготовки 0906 “Електротехніка”,0922 “Електромеханіка”./ Уклад.: А.А. Щерба, І.А. Курило, І.Н. Намацалюк. - К.: НТУУ”КПІ”, 2007.- 76 с. (скачати PDF)
 • 4а. Електричні кола несинусоїдного струму: Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з дисципліни: Теоретичні основи електротехніки, для студентів спеціальностей: Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка всіх форм навчання / Уклад.: Є. А Кудря, І. Н. Намацалюк, Ю.В. Перетятко. – К.: НТУУ "КПІ" 2016.– 58с. (скачати PDF)
 • 4б. Розрахунок електричних кіл несинусоїдного періодичного струму. Метод. вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу “Теоретична електротехніка” для студентів електротехнічного, системотехнічного та електроенергетичного фаху всіх форм навчання / Уклад.: І.А. Курило, І.Н. Намацалюк.- К.: ІВЦ «Політехніка», 2012. -28 с. (скачати PDF)
 • 5. Розрахунок перехідних процесів у лінійних електричних колах із зосередженими і розподіленими параметрами : навч. посіб. / І.А. Курило, В.П. Грудська, Л.Ю. Спінул, М.А.Щерба.-К.: НТУУ “КПІ”, 2013.-289 с.: іл.-Бібл.: с.288 (скачати PDF)
 • 6. Розрахунок встановленого режиму лінії з розподіленими параметрами. (скачати PDF)
 • 7.Розрахунок перехідних процесів у колах з розподіленими параметрами. Завдання та методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу теоретичні основи електротехніки, для студентів електротехнічних спеціальностей / Укладачі: І.А. Курило, В.П. Грудська, Л.Ю. Спінул, М.А.Щерба. (скачати PDF)
 • 8. Метод, вказівки до викон. лаборатор. робіт з дисципліни «Електроніка і мікросхемотехніка» розділ " Аналогові пристрої " для студ. електротехнічних спец. / Уклад.: А. А. Щерба, В.І.Сенько, К.К. Побєдаш,С.М.Захарченко, В. А. Святненко, К.В.Трубіцин. - К.: ІВЦ "Видавництво «Політехніка»", 2007. (скачати PDF)
 • 9. Методичні вказівки до викон. лаборатор. робіт з дисципліни «Електроніка і мікросхемотехніка, електроніка і системотехніка» розділ "Імпульсні і цифрові пристрої ", для студентів, що навчаються за напрямами "Електромеханіка", "Електротехніка", "Оптотехніка"/ Уклад.: А. А. Щерба, В.І.Сенько, К.К. Побєдаш,С.М.Захарченко, В. А. Святненко, К.В.Трубіцин..- К.: НТУУ “КПІ” 2009. (скачати PDF)
 • 10. Електротехніка. Практикум з основ електромеханікм та електроприводу : навч. посіб. / А.А. Щерба, В.П. Грудська, Л.Ю. Спінул, -К.: НТУУ “КПІ”, 2014.-290 с.: іл.-Бібл.: с.288 (скачати PDF)
 • 11. Щерба А.А., Грудська В.П., Спінул Л.Ю. Розрахунок лінійних кіл постійного струму: Навч.-метод. посіб. -К., 2004.- 80с.ІВЦ “Видавництво”Політехніка” (скачати PDF)
 • 12. Розрахунок лінійних кіл змінного струму: Навчально-методичний посібник з курсу “Електротехніка та електроніка” / Уклад. А.А.Щерба, В.П.Грудська, Л.Ю.Спінул -К:НТУУ”КПІ”, 2004.-с.85:іл. (скачати PDF)
 • 13. Електротехніка. Практикум з основ електромеханіки та електроприводу. Навчально-методичний посібник / Уклад. А.А.Щерба, В.П.Грудська, Л.Ю.Спінул -К:НТУУ”КПІ”, 2014.-с.288:іл. (скачати PDF)
 • 14."Комп’ютерні технології в електротехніці та електроніці" методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електротехніка та основи електроніки" з використанням програми схемотехнічного моделювання Electronics Workbench. / Укладачі:Кучеренко М.Є., Щерба А.А..- К.: НТУУ “КПІ” 2005.- 62с (скачати PDF)
 • 15. ДОДАТОК. ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ЗА ДОПОМОГОЮ EWB (скачати PDF)

ПІДРУЧНИКИ:


Теоретичні основи електротехніки. Том 1. "Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими параметрами", //укладачі: В.С.Бойко, В.В.Бойко, Ю.Ф.Видолоб, І.А.Курило, В.І.Шеховцов, Н.А.Шидловська скачати у форматі DJVU

Всі права на матеріали належать кафедрі теоретичної електротехніки. ФЕА НТУУ "КПІ"