.

Поворознюк Назар Іванович

доцент кафедри теоретичної електротехніки з 1 вересня 1986 року, кандидат технічних наук з 1985 року, доцент з 1991 року.

Народився квітня 1949 р. в с. Ставчинці Хмельницької обл. З 1964 р. по 1968 р. навчався у Львівському гідромеліоративному технікумі, який закінчив з відзнакою. З 1968 р. по 1970 р. служив у лавах Радянської Армії на посадах рядового і сержантського складу. З 1973 р. по 1978 р. — студент Київського політехнічного інституту, який закінчив з відзнакою у 1978 році. Під час навчання в інституті був Ленінським стипендіатом, обирався депутатом Київської міської ради. Після закінчення інституту поступив в очну аспірантуру Київського політехнічного інституту на кафедру інформаційно-вимірювальної техніки. Після успішного закінчення аспірантури захистив кандидатську дисертацію у 1985 році. У 1991 році отримав наукове звання доцента.

На кафедрі інформаційно-вимірювальної техніки НТУУ «КПІ» читав курс лекцій і проводив практичні і лабораторні роботи з таких навчальних дисциплін: «Методи та засоби вимірювальної техніки», «Вимірювальні перетворювачі», «Інтелектуальні засоби вимірювання». На кафедрі інформаційних систем Національного університету харчових технологій (НУХТ) читав курс лекцій і проводив лабораторні і практичні роботи з таких навчальних дисциплін: «Комп’ютерна схемотехніка», «Архітектура комп’ютера», «Засоби мультимедіа», «Проектування інформаційних систем».

На кафедрі ТЕ викладає дисципліни:

- Основи електротехніки та електроніки;
- Основи теорії кіл та сигналів;
- Електронні прилади;

Має понад 80 наукових публікацій, з яких 7 навчальних підручників і посібників грифом МОН України.

Основні публікації:

1. А.М. Гуржій, А.М. Сільвестров, Н.І. Поворознюк Електротехніка з основами промислової електроніки – К.: Форум, 2002. – 382 c.

2. А.М. Гуржій, Н.І. Поворознюк Електричні і радіотехнічні вимірювання. – К.: Навч. книга, 2002.-287 с.:іл.

3. А.М. Гуржій, Н.І. Поворознюк Інформатика та інформаційні технології. — Харків: ООО "Компанія СМІТ", 2003.— 352 с.:іл.

4. А.Н. Гуржий, Н.И. Поворознюк Электрические и радиотехнические измерения. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 272 с.

5. А.М. Гуржій, Н.І. Поворознюк Імпульсна та цифрова техніка — Харків: ТОВ «Компанія СМІТ», 2005. — 424 с.

6. Щерба А.А., Поворознюк Н.І. Електротехніка. Частина І. Електричні кола.: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Лазурит-Поліграф, 2011. – 384 с.

7. Щерба А.А., Поворознюк Н.І. Електротехніка. Частина ІІ. Електроніка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Наш Формат, 2013. – 458 с.
Контакти: НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 307,
тел. (044) 406-82-39,
E-mail:
Всі права на матеріали належать кафедрі теоретичної електротехніки. ФЕА НТУУ "КПІ"