НТУУ "КПІ". Кафедра теоретичної електротехніки.
.


Завдання до виконання розрахункових робіт: