.

        Сенько Віталій Іванович

д.т.н., професор кафедри теоретичної електротехніки.

Народився 11 липня 1936 р. в м. Києві. Закінчив у 1954 р. середню школу №70 (м. Київ), а 1963 р. електроенергетичний факультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю “Електропривод та автоматизація промислових установок”. Кваліфікація за дипломом — інженер-електромеханік. З 1955 р. по 1958 р. проходив службу в рядах Радянської армії. Кандидатську дисертацію захистив у 1970 р., докторську — у 1986 р.

Основні етапи науково-педагогічної роботи

З серпня 1963 р. працював на кафедрі промислової електроніки асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором. З 1987 р. - на кафедрі теоретичної електротехніки професором, з 1989 р. по 2003 р. — завідувач цієї кафедри.

Сфера наукових інтересів — енергетична електроніка, напівпровідникові перетворювачі частоти, силові електронні пристрої, електроживлення радіоелектронної апаратури.

Підготував 25 кандидатів і 2-х докторів технічних наук.

Заслужений професор НТУУ “Київський політехнічний інститут” (1998); Академік Міжнародної Академії Електротехнічних наук (1990).

Лауреат Державної премії УРСР (1982), премії ім. Г.Ф. Проскури (1998), премії Київського політехнічного інституту (1971, 1981).

Викладає дисципліни:

- Електроніка;
- Електроніка і мікросхемотехніка;
- Силова електроніка.

Автор понад 350 наукових праць (в т. ч. 7 підручників, 7 навчальних посібників, 8 монографій, 52 авторських свідоцтв і патентів).


Найбільш вагомі публікації:

1. Електроніка і мікросхемотехніка: Підручник для студентів вищ. закл. освіти, що навчаються за напрямками "Електромеханіка" та "Електротехніка": У 4-х т. / Сенько В.І., Панасенко М.В., Сенько Є.В., Юрченко М.М., Сенько Л.І., Ясінський В.В. -К.: ТОВ "Видавництво"Обереги", 2000. Т.1. Елементна база електронних пристроїв.– 300с.
2. Електроніка і мікросхемотехніка: Підручник для студентів вищ. закл. освіти, що навчаються за напрямками "Електромеханіка" та "Електротехніка": У 4-х т. / Сенько В.І., Панасенко М.В., Сенько Є.В., Юрченко М.М., Сенько Л.І., Ясінський В.В. – Харків: Фоліо, 2002. Т.2. Аналогові та імпульсні пристрої. – 510с.
3. Електроніка і мікросхемотехніка: Підручник для студентів вищ. закл. освіти, що навчаються за напрямками "Електромеханіка" та "Електротехніка": У 4-х т. / Сенько В.І., Панасенко М.В., Сенько Є.В., Юрченко М.М., Сенько Л.І., Ясінський В.В. – К: Каравела, 2012. Т.3. Цифрові пристрої.– 400 с.
4. Електроніка і мікросхемотехніка: Навчальний посібник для студентів вищ. закл. освіти, що навчаються за напрямками "Електромеханіка", "Електронні пристрої та системи", "Електротехніка та електротехнології": У 4-х т. / Сенько В.І., Панасенко М.В., Сенько Є.В., Юрченко М.М., Сенько Л.І., Ясінський В.В. -К.: Каравела, 2013. Т.4. Кн.1. Силова електроніка.– 640 с.
5. Електроніка і мікросхемотехніка: Навчальний посібник для студентів вищ. закл. освіти, що навчаються за напрямками "Електромеханіка", "Електронні пристрої та системи", "Електротехніка та електротехнології": У 4-х т. / Сенько В.І., Панасенко М.В., Сенько Є.В., Юрченко М.М., Сенько Л.І., Ясінський В.В. -К.: Каравела, 2013. Т.4. Кн.2. Силова електроніка.– 316с.
6. Руденко В.С., Сенько В.И., Чиженко И.М. Основы преобразовательной техники: Учебник для вузов. - М., Высшая школа, 1980. – 424 с.
7. Руденко В.С., Сенько В.И., Чиженко И.М. Преобразовательная техника: Учебное пособие для вузов. – Киев, Выща школа, 1983.
8. Руденко В.С., Сенько В.И., Трифонюк В.В. Основы промышленной электроники: Учебник для вузов. – Киев, Выща школа, 1985, – 400с.
9. Руденко В.С., Сенько В.И., Трифонюк В.В. Приборы и устройства промышленной электроники. – Киев, Техника,1989.
10. Скаржепа В.А., Новацкий А.А., Сенько В.И. Электроника и микросхемотехника: Лабораторный практикум. Под ред. А.А Краснопрошиной. – К., Выща школа, 1989.
11. Скаржепа В.А., Сенько В.И. Электроника и микросхемотехника. Сборник задач. Под ред. А.А. Краснопрошиной. - К., Выща школа, 1989.
12. Макаренко М.П., Сенько В.І., Юрченко М.М. Моделювання мережних перетворювачів електроенергії модуляційного типу. – К: ІЕД НАН України, 2002. – 140 с.
13.13. Макаренко М.П., Сенько В.І., Юрченко М.М. Системний аналіз електромагнітних процесів у напівпровідникових перетворювачах електроенергії модуляційного типу. – К: ІЕД НАН України, 2005. – 241 с.
14. Методические указания к выполнению лабораторного практикума по курсу “Энергетическая электроника” для студентов факультета “Электроэнерготехника и автоматика”. Раздел “Цифровые системы и устройства” /Сост. В.И. Сенько, Н.П. Макаренко, К.К. Победаш, В.С. Смирнов. –К.: КПИ, 1989.
15. Методические указания к выполнению лабораторного практикума по курсу “Энергетическая электроника”. Раздел “Цифровые устройства и системы”. Ч.2. /Сост. В.И. Сенько, Н.П. Макаренко, К.К. Победаш, В.С. Смирнов. – К.: КПИ, 1990.
16. Методические указания к выполнению лабораторного практикума по курсу “Энергетическая электроника”. Раздел “Цифровые устройства и системы”. Ч.3. /Сост. В.И. Сенько, Н.П. Макаренко, К.К. Победаш, В.С. Смирнов. - К.: КПИ, 1990.
17. Методические указания к выполнению лабораторного практикума по разделу “Аналоговые устройства и системы” курса “Энергетическая электроника” для студентов факультета “Электроэнерготехника и автоматика”. /Сост. В.И. Сенько, Н.П. Макаренко, К.К. Победаш, В.С. Смирнов. – К.: КПИ, 1989.
18. Раздел “Силовые преобразовательные устройства”: Методические указания к выполнению лабораторного практикума по курсу “Энергетическая электроника” для студентов факультета “Электроэнерготехника и автоматика”. /Сост. В.И. Сенько, Н.П. Макаренко, К.К. Победаш, В.С.Смирнов. –К.: КПИ, 1989.
19. Розділ “Аналогові пристрої та системи”: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Електроніка” для студентів електротехнічного та електроенергетичного фаху. /Укладачі: В.І. Сенько, М.П. Макаренко, К.К. Побєдаш та ін. –К.: КПІ, 1993.
20. Руденко В.С., Сенько В.И., Чиженко И.М. Основы преобразовательной техники: Учебник для вузов. - М., Высшая школа, 1980. – 424 с.


Контакти:
НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 204,
тел./факс (044) 406-8239,
E-mail:

Всі права на матеріали належать кафедрі теоретичної електротехніки. ФЕА НТУУ "КПІ"