.

        Шуляк Анатолій Антонович

старший викладач кафедри теоретичної електротехніки НТУУ "КПІ"


Народився у 1944 році. Після закінчення із срібною медаллю школи у 1961 році поступив на радіотехнічний факультет КПІ. Закінчив навчання в інституті у 1967 на факультеті радіоелектроніки КПІ за спеціальністю "Діелектрики та напівпровідники". Отримав диплом інженера-електрика. З того часу почав свій трудовий шлях на кафедрі теретичних основ електротехніки КПІ, спочатку на посаді асистента - пізніше на посаді старшого викладача.

Викладаю дисципліни:
- "Теоретичні основи електротехніки";
- "Теорія електричних та магнітних кіл";
- "Електротехніка"
- "Теорія електромагнітного поля".

Наукова робота стосувалась розробки, дослідження та моделювання на ЕОМ електромагнітних процесів потужних перетворювальних пристроїв з метою покращення їх енергетичних характеристик. Також приймав участь у роботах з покращення електромагнітної сумісності потужних перетворювальних установок і зменьшенні їх негативного впливу на інші споживачі, які живляться від однієї електричної мережі. Приймав участь у розробці захистних заходів спрямованих на покращення експлуатаційних режимів окремих елементів енергетичного обладнання.

Маю 4 авторських свідоцтва на виноходи (в співавторстві) за розробку нових типів перетворювальних пристроїв. Розробив метод математичного моделювання електромагнітних процесів напівпровідникових перетворювачів на ЕОМ.

Опубліковано біля 24 статей у наукових виданнях та 14 навчально-методичних вказівок до виконання лабораторних та розрахунково-графічних робіт.


Найбільш вагомі публікації:

1. Бойко В.С., Кудря Є.А., Шуляк А.А. Электромагнитный процесс в компенсационной преобразовательной системе с регулируемым комутирующим устройством // Технічна електродинаміка -2008-№3-с.37-42.
2. Бойко В.С., Кудря Є.А., Шуляк А.А. Расчет улов регулирования и коммутации в компенсационной преобразовательной системе с регулирующим устройством // Технічна електродинаміка -2009-№3-с.14-19.
3. Дистанційний курс «Електротехніка. Електричні та магнітні кола.» Лекції, конспекти, РГР, практичні заняття.// УІІТО, 2009. Сертифікати: НМП №1830, НМП1847. Електронні ресурси,адреса розміщення: http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/
4. Бойко В.С., Кудря Є.А., Шуляк А.А. Гармонический анализ токов конденсаторов каскадной компенсационной преобразовательной системы// Технічна електродинаміка -2010-№4-с.14-19.
5. Бойко В.С., Кудря Є.А., Шуляк А.А. Условия работы коммутирующих конденсаторов в двадцатичетырехпульсной каскадной преобразовательной системе// Технічна електродинаміка -2010р. -тематичний випуск, частина 1., 6с.
6. Бойко В.С., Кудря Є.А., Шуляк А.А. Особливості умов роботи обладнання трифазного напівпровідникового випрямляча з конденсаторно-ключовою комутуючою ланкою. //Технічна електродинаміка №5, К.2006 р., 12с.
7 Шуляк А.А., Тихонча І.С.(студент) Використання програми MathCad і метода Ньютона для розрахунку нелінійних магнітних кіл.//Доповідь на міжнародній науково-технічній конференції для молодих вчених, аспірантів та студентів із публікацією тез. ФЕА, НТУУ "КПІ", К. 2010р.
8. Шуляк А.А., Романчук Я.В.(студент) Розрахунок котушки з підмагнічуванням з використанням програми MathCad.//Доповідь на міжнародній науково-технічній конференції для молодих вчених, аспірантів та студентів із публікацією тез. ФЕА, НТУУ "КПІ", К. 2010р.
9. Щерба А.А., Бойко В.С.,Чибеліс В.І., Кудря Є.А., Шуляк А.А. Методичні вказівки до лабораторних робіт з теоретичних основ електротехніки. Цикл 3.//Киїїв: ІЕД НАНУ,2008.-32с.
10. Терновий В.М., Шуляк А.А. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з інформатики.//Видавництво КУЕТТ,2002р.,45с.


Контакти:
НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 265,
тел./факс (044) 406-8239,
E-mail:

- Фотогалерея


Всі права на матеріали належать кафедрі теоретичної електротехніки. ФЕА НТУУ "КПІ"