.

        Скринник Олексій Миколайович

б.ст., асистент кафедри теоретичної електротехніки.


Закінчив у 2004 році факультет електроенерготехніки та автоматики Національного технічного університету України “КПІ” за спеціальністю “Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії”.

Працює в КПІ з 1989 року. Спочатку на кафедрі загальної електротехніки, а з 1987 - на кафедрі теоретичної електротехніки факультету електроенерготехніки та автоматики.

Викладає дисципліни:

- Електротехніка та основи електроніки.
- Електротехніка.

Автор більше 25 наукових та навчально-методичних праць, з яких є співавтором кафедрального дистанційного курсу з дисципліни “Електротехніка”, а також співавтор патенту на корисну модель.


Найбільш вагомі публікації:

1.
2.
3.
4.


Контакти:
НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 265,
тел./факс (044) 406-8239,
E-mail:

Всі права на матеріали належать кафедрі теоретичної електротехніки. ФЕА НТУУ "КПІ"