.

Слободян Леонід Романович

кандидат технічних наук, доцент кафедри теоретичної електротехніки.

Народився 17 листопада 1935 року у місти Києві. Закінчив із золотою медаллю у 1953 році київську середню школу №11. У 1953 році вступив, а у 1958 році закінчив електротехнічний факультет Київського політехнічного інституту, отримавши кваліфікацію інженера-електрика. Після закінчення інституту успішно працював інженером з проектування і наладки складних систем складних систем електропостачання та автоматики.

З 1964 року навчався в аспірантурі Інституту електродинаміки АН УРСР, там захистив дисертацію у квітні 1968 року отримав диплом кандидата технічних наук. тема дисертації «Дослідження динамічних процесів індуктивно-ємнісних перетворювачів для навантажень із змінними параметрами».Основні етапи науково-педагогічної роботи:

З 26 серпня 1970 року після обрання за конкурсом на посаду асистента прийшов працювати в КПІ на кафедру теоретичних основ електротехніки. У 1972 році перейшов на посаду старшого викладача, а з 1973 року обраний на посаду доцента кафедри ТОЕ. Атестат доцента отримав у 1974році.

У вересні 1984 року призначений заступником декана електротехнічного факультету з навчально-методичної роботи.

На початку 1988 року переведений на посаду заступника проректора КПІ з наукової роботи, де працював до 2012року. Весь цей період не поривав звязку з кафедрою, викладав курс теоретичних основ електротехніки для студентів зварювального факультету. З 2012 року по теперішній час працює доцентом кафедри теоретичної електротехніки.

Весь час роботи в НТУУ «КПІ» брав активну участь у громадській роботі, був членом науково-методичної комісії з ТОЕ Міністерства освіти, членом Державної атестаційної комісії, членом комісії з контролю виконання та прийняття колективного договору.

Брав участь у виконанні бюджетних та господарчих науково-дослідних договорів, має авторські свідоцтва та патенти на винаходи, є автором більше ніж 100 друкованих праць, у тому числі Державних стандартів України з електротехніки, з навчальних посібників з грифом МОН України, монографії з історії електрифікації України (у співавторстві).

За плідну науково-технічну роботу та особистий внесок у розвиток університету присвоєне почесне звання «Заслужений працівник НТУУ «КПІ»».

У квітні 2004 року за вагомий особистий внесок, сумлінну працю та високий професіоналізм нагороджений Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (Розпорядження Голови Верховної Ради № 490 від 30 квітня 2004 року.СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ:


1.Милях, Слободян, Кубышин, Волков, Электропривод постоянного тока (авторское свидетельство СССР, класс 21с, № 194168, Бюллетень изобретений, 1967, № 8;
2.Милях, Слободян, Волков, Індуктивно-ємкісний перетворювач для живлення приводу постійного струму, Доповіді АН УРСР, серія А, 1967, № 7;
3.Волков, Слободян, Подвысоцкая, Анализ процессов в индуктивно-емкостном преобразователе при переменной во времени нагрузке, Теоретическая электротехника. Изд-во Львовского университета. Львов, 1968, вып. 5;
4.Милях, Слободян, Волков, Новый тип привода постоянного тока с использованием индуктивно-емкостных преобразователей, Труды V Всесоюзной конференции по автоматизир. электроприводу. Москва, 1971;
5.Чиженко,Шеховцов,Слободян, Коломиец, Электрические и магнитные поля энергетических установок, Киев, Вища школа, 1983, 106 с.;
6.Чиженко,Шеховцов,Слободян,Коломиец, Конформные отображения при расчетах электромагнитных полей (учебное пособие), Киев, КПИ, 1986;
7.Boto Andrimanpianine,Слободян, Коломиец, Les circuits oscillants, Universite de Madagascare, Antananarivo, 1987;
8.Шеховцов,Слободян, Електромагнітні поля електротехнологічних установок,Навчальний посібник Київ, Либідь, 1994 (з грифом міносвіти);
9.Сенько В.І., Слободян, Сенько Л.І.,Електротехніка. основні поняття. Терміни та визначення. ДСТУ 2843-94 видання офіційне, Держстандарт України, Київ, 1995;
10. Слободян, Електротехніка. Літерні позначення основних величин. ДСТУ 3120-95. Видання офіційне, Київ, 1996;
11. Слободян, Трофимова, До розвитку електротехніки і енергетики в Україні (1861-1913р.). Електротехнічні з’їзди,Жур. «Питання історії науки і техніки» № 2(14) 2010.;
12. Слободян, Трофимова, До історії кафедри теоретичних основ електротехніки КПІ,Питання історії науки і техніки, № 2 (18), 2011;
13. Слободян, Трофимова, Історія електрофікації України, (1861-1940рр.), монографія, НТУУ «КПІ», видавництво «Едельвейс», 2012;
14.Слободян, Трофимова, Бюллетень "Сотрудничество Украины и Республики Белорусь в области разработки и производства оборудовавния для нефтегазового комплекса.,Киев, Едельвейс, 2012


Контакти:
НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 203,
тел./факс (044) 406-8239,
E-mail:

Всі права на матеріали належать кафедрі теоретичної електротехніки. ФЕА НТУУ "КПІ"