.

Учений секретар кафедри Теоретичної електротехніки:

    Спінул Людмила Юріївна

К.т.н., доцент. Закінчила факультет інформатики і обчислювальної техніки Київського політехнічного інституту. Захистила кандидатську дисертацію на тему "Підвищення точності ідентифікації та керування нелінійними динамічними об’єктами".Викладає дисципліни:

1. Теоретичні основи електротехніки;
2. Електротехніка.Напрямки наукової діяльності:

• побудова математичних моделей нелінійних динамічних об’єктів;

• аналіз неоднорідних електричних полів у електроенергетичному обладнанні та твердій полімерній ізоляції.


Основні публікації:

1. • Шефер А.В. Галай В.Н., Спинул Л.Ю. Контроль динамики объектов. Киев, “Экономика и право”, 2004, 185с.
2. • Щерба А.А.,Захарченко С.Н., Яцюк С.А.,Перетяко Ю.В.,Чибелис В.И., Спинул Л.Ю. Электротехнологическая система осаждения микро- и наночастиц в неоднородном электрическом поле / Технічна електродинаміка. Тематичний випуск «Силова електроніка та енергоефективність».– 2006.– Ч.1.
3. • Щерба А.А., Перетятко Ю.В., Золотарьов В.В., Чибеліс В.І., Курило І.А., Сторожилова Г.І., Спінул Л.Ю. Моделирование и расчет электрического поля в полимерной изоляции самоудерживаемых проводов и высоковольтных кабелей с учетом гетерогенных микро дефектов/ Технічна електродинаміка. Тематичний випуск «Проблеми сучасної електротехніки», Київ, 2008р., Ч.3.
4. • Щерба А.А.,Захарченко С.Н., Спінул Л.Ю. Закономірності змінення електричного опору шару алюмінієвих гранул при їх електроіскровому диспергуванні / Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України: Зб. наук. пр. – Київ: ІЕД НАНУ. – 2010. – № 25.
5. • Щерба А.А., Спінул Л.Ю. Дослідження точності та збіжності чисельного моделювання розподілу напруженості електричного поля в діелектричній ізоляції з провідними мікровключеннями / Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України: Зб. наук. пр. – Київ: ІЕД НАНУ. – 2010. – № 26.
6. • Щерба А.А., Грудська В.П., Спінул Л.Ю. Розрахунок лінійних кіл постійного струму (навчально - методичний посібник з грифом НТУУ “КПІ”) . К.: ІВЦ «Політехніка» . 2004 . 80с.
7. • Щерба А.А., Грудська В.П., Спінул Л.Ю. Розрахунок лінійних кіл змінного струму (навчально - методичний посібник з грифом НТУУ “КПІ”) . К.: ІВЦ «Політехніка» . 2004 . 88с.
9. • Щерба А.А., Грудська В.П., Спінул Л.Ю., Чибеліс В.І. Розрахунок трифазних кіл змінного струму (навчально - методичний посібник з грифом НТУУ “КПІ”) . К.: ІВЦ «Політехніка» . 2005 . 96с.
10. • Щерба А.А., Грудська В.П., Спінул Л.Ю., Чибеліс В.І. Електричні кола несинусоїдного струму (навчально - методичний посібник з грифом НТУУ “КПІ”) . К.: ІВЦ «Політехніка» . 2006 . 68с.
11. • Щерба А.А., Спінул Л.Ю. Збірник задач з електротехніки (навчально - методичний посібник з грифом НТУУ “КПІ”) . К.: ІВЦ «Політехніка» . 2006 . 88с.
12. • Щерба М.А., Грудська В.П., Курило І.А., Спінул Л.Ю. Перехідні процеси у лінійних електричних колах із зосередженими та розподіленимим параметрами (навчально – методичний посібник з грифом МОН України)/ К.: ІВЦ «Політехніка» . 2013 . 250с.
13. • Щерба М.А., Грудська В.П., Спінул Л.Ю. Електротехніка. Практикум з основ електромеханіки та електроприводу (навчально – методичний посібник з грифом МОН України)/ К.: ІВЦ «Політехніка» . 2014 . 290с.
14. • Щерба М.А., Кудря Є.А., Спінул Л.Ю. Теоретичні основи електротехніки, ч.1, конспект лекцій (з грифом НТТУ "КПІ")/ Електрон. видання. К.: 2012 . 147с.
15. • Щерба М.А., Кудря Є.А., Спінул Л.Ю. Теоретичні основи електротехніки, ч.2, конспект лекцій (з грифом НТТУ "КПІ")/ Електрон. видання. К.: 2013 . 180с.


Контакти:
НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 261,
тел./факс (044) 406-8239,
E-mail: