.

          Науково-педагогічний склад

Колектив кафедри нараховує: 6 професорів, 15 доцентів, 8 старших викладачів та 6 асистентів. Cеред них: 1 заслужений діяч науки, професор, доктор технічних наук, член-кореспондент Національної Академії наук України, лауреат Державної премії України з науки і техніки - Щерба А.А.; 2 лауреати премії Президента України для молодих вчених: доцент, кандидат технічних наук - Перетятко Ю.В., старший викладач, кандидат технічних наук - Щерба М.А.

      ОСТРОВЕРХОВ Микола Якович

Завідувач кафедри Теоретичної електротехніки

                  Професор, доктор технічних наук


Наукові напрями:

  - Електромеханічні системи автоматичного керування з безконтактними виконавчими пристроями.
  - Методи керування взаємнозв'язаними електромеханічними системами в умовах невизначенності математичної моделі об'єкту.

Викладає дисципліни:

– Теорія електропривода
– Обчислювальна техніка та програмування
– Автоматизовані системи управління технологічними процесами

Детальніше . . .

Особиста сторiнка викладача

http://intellect.toe.fea.kpi.ua/profile/omy

scherba.jpg

        ЩЕРБА Анатолій Андрійович

Професор, доктор технічних наук, член-кореспондент Національної Академії наук України, Лауреат Державної премії України з науки і техніки (1998 р.), лауреат премії НАН України ім. В.М. Хрущова (2010 р.).

Наукові дослідження спрямовані на розвиток теорії нестаціонарних електрофізичних процесів і розробку електротехнічного обладнання для реалізації нових електротехнологій в енергетиці та промисловості.


Викладає дисципліни:
- Основи електротехніки та електроніки;
- Теорія електричних кіл.

Детальніше . . .

Особиста сторiнка викладача

http://intellect.toe.fea.kpi.ua/profile/haa18

bojko.jpg

        БОЙКО Валерій Степанович

Професор, доктор технічних наук. Лауреат премії ім. Г.Ф. Проскури, присудженої йому НАН України за видатні досягнення в галузі енергетики.

Сфера наукової діяльності – енергетична електроніка. Автор нового покоління перетворювачів електричної енергії компенсаційного типу, призначених для живлення постійним струмом потужних споживачів у кольоровій металургії, хімічних виробництвах і транспорті. Займається науковими розробками та широким промисловим впровадженням високотехнологічного насосного обладнання.

Викладає дисципліни:
- Електротехніка.
- Теорія електромагнітного поля.

Детальніше . . .

Особиста сторiнка викладача

senko.jpg

        СЕНЬКО Віталій Іванович

Професор, доктор технічних наук.

Сфера наукових інтересів — енергетична електроніка, напівпровідникові перетворювачі частоти, силові електронні пристрої, електроживлення радіоелектронної апаратури.

Викладає дисципліни:
- Електротехніка і промелектроніка ;
- Силова електроніка.

Детальніше . . .

Особиста сторiнка викладача

http://intellect.toe.fea.kpi.ua/profile/svi28

silvestrov.jpg

   СІЛЬВЕСТРОВ Антон Миколайович

Професор, доктор технічних наук.

Основні напрямки наукових досліджень:
- теоретичні і прикладні аспекти теорії ідентифікації об’єктів різної природи;
- адаптивні системи автоматичного керування динамічними об'єктами в умовах не стаціонарності і апріорної невизначеності їх характеристик;
- удосконалення теорії і практичних аспектів електротехніки з позицій системного підходу;
- дослідження і пояснення складних електродинамічних процесів в пристроях Губера, Мільроя та ін..

Викладає дисципліни:
- Електротехніка і електроніка ;

Детальніше . . .

Особиста сторiнка викладача

chibelis.jpg

    ЧИБЕЛІС Валерій Іванович

Доцент, кандидат технічних наук.

Наукові дослідження спрямовані:

- на розвиток підвищення надійності, пропускної електричної потужності та екологічності силових кабелів на напруги до 110 кВ і освоєння нової технології їх промислового виготовлення та діагностики;
- оптимізацію нової технології промислового виготовлення кабелів з твердою полімерною ізоляцією для удосконалення енергетичних мереж надвисоких напруг;
- розробку науково-технічних засобів неруйнівної діагностики вітчизняних надвисоковольтних кабелів світового рівня для підвищення їх експлуатаційної надійності та ресурсу.

Викладає дисципліни:

- Електротехніка;
- Теоретичні основи електротехніки;
– Основи електротехніки та електроніки;
– Теорія електричних та магнітних кіл;

Детальніше . . .

Особиста сторiнка викладача

http://intellect.toe.fea.kpi.ua/profile/hvi17

peretjatko.jpg

        Перетятко Юлія Вікторівна

Доцент, кандидат технічних наук.

Сфера наукових інтересів:

Теоретична електротехніка, аналіз неоднорідних електро-магнітних полів в гетерогенних середовищах з включеннями, порогові електрофізичні процеси у твердій полімерній ізоляції силових кабелів.

Викладає дисципліни:

- Теоретичні основи електротехніки;
- Теорія електричних та магнітних кіл;

Детальніше . . .

Особиста сторiнка викладача

http://intellect.toe.fea.kpi.ua/profile/pyv16

        Щерба Максим Анатолійович

Доцент, кандидат технічних наук. (за сумісництвом)

Сфера наукових інтересів: теоретична електротехніка, аналіз неоднорідних електро-магнітних полів в гетерогенних середовищах з включеннями, порогові електрофізичні процеси у твердій полімерній ізоляції силових кабелів.

Викладає дисципліни:
- Теоретичні основи електротехніки;

Детальніше . . .

Особиста сторiнка викладача

http://intellect.toe.fea.kpi.ua/profile/hma16

spinul.jpg

        Спінул Людмила Юріївна

Доцент, кандидат технічних наук.

Напрямки наукової діяльності:

• побудова математичних моделей нелінійних динамічних об’єктів;
• аналіз неоднорідних електричних полів у електроенергетичному обладнанні та твердій полімерній ізоляції.

Викладає дисципліни:

- Теоретичні основи електротехніки;
- Електротехніка та електроніка;

Детальніше . . .

Особиста сторiнка викладача

http://intellect.toe.fea.kpi.ua/profile/sly

grudskaja.jpg

     Грудська Валентина Павлівна

Доцент, кандидат технічних наук.

Основні напрямки наукової роботи:

- Створення енергоефективної резонансної установки для сертифікації випробуваль вітчизняних кабелів з сучасною ізоляцією на високі напруги;
- Структурно-параметрична оптимізація установки надвисокої напруги для випробування новітньої ізоляції.

Викладає дисципліни:
- Електротехніка і електроніка ;

Детальніше . . .

Особиста сторiнка викладача

http://intellect.toe.fea.kpi.ua/profile/gvp6

kudrja.jpg

     Кудря Євген Антонович

Кандидат технічних наук, доцент,

Науковий напрямок:
Наукові дослідження спрямовані на аналіз електромагнітних процесів в пристроях комутації перетворювачів електричного струму, та на виконання робіт, спрямованих на підвищення енергетичної ефективності технологічного обладнання.

Викладає дисципліни:
- Теоретичні основи електротехніки;
- Теорія електричних та магнітних кіл;

Детальніше . . .

Особиста сторiнка викладача

http://intellect.toe.fea.kpi.ua/profile/kea11

makov.jpg

     Маков Дмитро Костянтинович

Доцент, кандидат технічних наук.

Науковий напрямок:
Aналого-цифрове вимірювання показників якості електроенергії, вимірювання вищих гармонік і несиметрії в трифазних електричних колах.

Викладає дисципліни:
- Теоретичні основи електротехніки;

Детальніше . . .

Особиста сторiнка викладача

http://intellect.toe.fea.kpi.ua/profile/mdk1

namatsaljuk.jpg

     Намацалюк Ігор Нестерович

Доцент, кандидат технічних наук.

Науковий напрямок:
...

Викладає дисципліни:
- Теоретичні основи електротехніки;

Детальніше . . .

Особиста сторiнка викладача

http://intellect.toe.fea.kpi.ua/profile/nin

pobedash.jpg

     Побєдаш Костянтин Каленикович

Доцент, кандидат технічних наук.

Науковий напрямок:
Перетворювачі частоти на комбінованих ключах.

Викладає дисципліни:
- Електроніка і мікросхемотехніка;
- Електроніка та системотехніка

Детальніше . . .

Особиста сторiнка викладача

http://intellect.toe.fea.kpi.ua/profile/pkk1

povoroznuk.jpg

     Поворознюк Назар Іванович

Доцент, кандидат технічних наук.

Науковий напрямок:
Метрологія і теорія вимірювання, інтелектуальні засоби вимірювання, аналіз сигналів, зокрема аналіз біомедичних сигналів, методи штучного інтелекту, інтелектуальні засоби навчання, якість електричної енергії.

Викладає дисципліни:
- Основи електротехніки та електроніки;
- Основи теорії кіл та сигналів;
- Електронні прилади;

Детальніше . . .

Особиста сторiнка викладача

sapegin.jpg

     Сапєгін Анатолій Порфирович

Доцент, кандидат технічних наук.

Науковий напрямок:
Моделювання силових напівпровідникових приладів та вентильних систем у динамічному режимі та індентифікація параметрів силових напівпровідникових пристроїв.

Викладає дисципліни:
- Теоретичні основи електротехніки;
- Теорія електричних та магнітних кіл;

Детальніше . . .

Особиста сторiнка викладача

http://intellect.toe.fea.kpi.ua/profile/sap20

stоrozhilova.jpg

     Сторожилова Галина Іванівна

Доцент, кандидат технічних наук.

Науковий напрямок:
Дослідження перетворювачів кута при живленні від двофазного генератора синусоїдної напруги.

Викладає дисципліни:
- Теоретичні основи електротехніки;

Детальніше . . .

Особиста сторiнка викладача

http://intellect.toe.fea.kpi.ua/profile/sgi1

mihaylenko.jpg

              Михайленко
   Владислав Володимирович

Доцент, кандидат технічних наук.

Науковий напрямок:
Використання багатопараметричних функцій для аналізу перехідних процесів у напівпровідникових перетворювачах трифазної напруги у постійну.

Викладає дисципліни:
- Електротехніка та електроніка;
- Електротехніка та електропривод.
- Теоретичні основи електротехніки;

Детальніше . . .

Особиста сторiнка викладача

http://intellect.toe.fea.kpi.ua/profile/mvv115

biletskij.jpg

     Білецький Олег Олександрович

Старший викладач, кадидат технічних наук.

Науковий напрямок:
Дослідження енергетичних процесів в електричних колах формувачів розрядних імпульсів зі змінними початковими струмами у зарядному контурі.

Викладає дисципліни:
- Електротехніка ;
- Електротехніка та основи електроніки.

Детальніше . . .

Особиста сторiнка викладача

burik.jpg

     Бурик Микола Петрович

Старший викладач, кандидат технічних наук.

Науковий напрямок:
Дослідження методів керування взаємозв’язаними електромеханічними системами в умовах невизначеності математичної моделі об’єкту.

Викладає дисципліни:
- Теорія електричних та магнітних кіл;
- Теоретичні основи електротехніки;

Детальніше . . .

Особиста сторiнка викладача

belenok.jpg

     Беленок Надія Володимирівна

Старший викладач, без наукового ступеня.

Науковий напрямок:
. Підвищення функціональної ефективності формирувачів електричних сигналів. Алгоритми керування перетворювачами з широтно-імпульсною модуляцією на несучих частотах.

Викладає дисципліни:
- "Електротехніка та основи електроніки";
- "Електротехніка та електромеханіка";
- "Електротехніка та електроніка"

Детальніше . . .

Особиста сторiнка викладача

http://intellect.toe.fea.kpi.ua/profile/bnv18

svjatnenko.jpg

     Святненко Вадим Анатолійович

Старший викладач, без наукового ступеня.

Науковий напрямок:
...

Викладає дисципліни:
- Електроніка та мікросхемотехніка;
- Промелектроніка;
- Теоретичні основи електротехніки;

Детальніше . . .

Особиста сторiнка викладача

http://intellect.toe.fea.kpi.ua/profile/sva42

trubicin.jpg

     Трубіцин Костянтин Вікторович

Старший викладач, без наукового ступеня.

Науковий напрямок:
Hаукові дослідження виконуються в області синтезу комутаційних функцій напівпровідникових перетворювачів електроенергіі.

Викладає дисципліни:
- Промислова електроніка;
- Електроніка та мікросхемотехніка;
- Спецпитання передачі електроенергії;
- Електротехніка та електроніка;

Детальніше . . .

Особиста сторiнка викладача

http://intellect.toe.fea.kpi.ua/profile/tkv9

petruchenko.jpg

     Петрученко Олег Васильович

Старший викладач, без наукового ступеня.

Науковий напрямок:
Дослідження режимів електротехнологічних систем для отримання іскроерозійних мікро - та нанопорошків.

Викладає дисципліни:
- Теоретичні основи електротехніки;
- Теорія електричних та магнітних кіл;
- Електроніка та мікросхемотехніка;
- Промелектроніка.

Детальніше . . .

Особиста сторiнка викладача

http://intellect.toe.fea.kpi.ua/profile/pov118

zimenkov.jpg

     Зіменков Дмитро Костянтинович

Старший викладач, без наукового ступеня.

Науковий напрямок:
...

Викладає дисципліни:
- Електротехніка та електроніка;

Детальніше . . .

Особиста сторiнка викладача

http://intellect.toe.fea.kpi.ua/profile/zdk1

skrinnik.jpg

     Скриннік Олексій Миколайович

Асистент, без наукового ступеня.

Науковий напрямок:
...

Викладає дисципліни:
- Електротехніка та електроніка;
- Електротехніка;

Детальніше . . .

Особиста сторiнка викладача

http://intellect.toe.fea.kpi.ua/profile/som74

shulyak.jpg

     Шуляк Анатолій Антонович

Старший викладач, без наукового ступеня.

Науковий напрямок:
Розробка і аналіз компенсаційних перетворювачів з тиристорно-ємністним комутатором. Виконання робіт, спрямованих на підвищення енергетичної ефективності технологічного обладнання.

Викладає дисципліни:
- Теорія електричних та магнітних кіл;
- Теоретичні основи електротехніки;
- Теорія електромагнітного поля;

Детальніше . . .

Особиста сторiнка викладача

http://intellect.toe.fea.kpi.ua/profile/haa17

lobodzinski.jpg

     Лободзинський Вадим Юрійович

Асистент, без наукового ступеня.

Науковий напрямок:
оптимізація нової технології промислового виготовлення кабелів з твердою полімерною ізоляцією для удосконалення енергетичних мереж надвисоких напруг та розробці науково-технічних засобів неруйнівної діагностики вітчизняних надвисоких кабелів світового рівня для підвищення їх експлуатаційної надійності і ресурсу.

Викладає дисципліни:
- Електротехніка та електроніка;
- Теоретичні основи електротехніки;

Детальніше . . .

Особиста сторiнка викладача

chuniak.jpg

     Чуняк Юлія Михайлівна

Асистент, без наукового ступеня.

Науковий напрямок:
Дослідження електромагнітних процесів у напівпровідникових перетворювачах з високочастотним регулюванням вихідної напруги.

Викладає дисципліни:
- Теорія електричних кіл і сигналів;
- Теоретичні основи електротехніки;

Детальніше . . .

Особиста сторiнка викладача

http://intellect.toe.fea.kpi.ua/profile/hym2

illina.jpg

   Ілліна (Фаріна) Ольга Олександрівна

Асистент, без наукового ступеня.

Науковий напрямок:
Дослідження енергетичних характеристик кіл заряду і розряду конденсатора при ненульових напругах і струмах реактивних елементів в ключових схемах перетворювачів електричної енергії.

Викладає дисципліни:
- Електротехніка;
- Теоретичні основи електротехніки;

Детальніше . . .

Особиста сторiнка викладача

Учбово-допоміжний персонал

umanska.jpg

    Уманська Катерина Вікторівна

Завідувач лабораторіями.

.

.

.

judin.jpg

    Юдін Володимир Володимирович

Провідний інженер.

.

.

.

kirnickaja.jpg

    Кирницька Ніна Володимирівна

Провідний інженер.

.

.

.

ladik.jpg

    Ладік Наталя Антонівна

Провідний інженер.

.

.

.

trofimova.jpg

 Трофимова Наталія Володимирівна

Провідний інженер.

.

.

.

artjuhov.jpg

    Артюхов В.О.

Провідний інженер.

.

.

.

levchenkojm.jpg

    Левченко Юрій Михайлович

Провідний інженер.

.

.

.

levchenko.jpg

    Левченко Анатолій Євгенович

Провідний інженер.

.

.

.

kirnicki.jpg

    Кирницький Олег Дорофійович

Провідний інженер.

.

.

.

matvienko.jpg

    Матвієнко Степан Миколайович

Провідний інженер.

.

.

.

bozdugan.jpg

Боздуган Олександр Володимирович

Інженер 1 категорії.

.

.

.


Назад Старт/Стоп Вперед

ZASIDANNJA KAFEDRI

Фоторепортаж про день першокурсника

1 kurs

Центр міжнародної освіти

banner
Контакти

    Адреса

03056, м.Київ,
      вул. Політехнічна 37,
      корпус 20, ауд. 209.

    Факс

  • (044) 204-82-39

    Телефони

  • (044) 204-82-39
  • (044) 204-90-61
  • (044) 204-84-89

    E-mail:

    toe209@gmail.com

Всі права на матеріали належать кафедрі теоретичної електротехніки. ФЕА НТУУ "КПІ"