.

Трофимова Наталія Володимирівна

Асистент кафедри теоретичної електротехніки.

Народилася 26 липня 1954 року в місті Києві. Закінчила у 1971 р. середню школу №174 в місті Києві. У 1977році закінчила електротехнічний факультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю «Ізоляційна та кабельна техніка». Кваліфікація за дипломом – інженер- електрик. З 1977р. працювала в Києвенерго у відділі « Розподілу та контролю електричної енергії» Енергозбуту на посаді інженера до 1980 року.

З 1980 р. працювала у Київському політехнічному інституті у проблемній лабораторії асинхронних двигунів на посаді молодшого наукового співробітника, інженера І категорії до 1990 року. З 1990 року перейшла на кафедру теоретичних основ електротехніки на посаду інженера І категорії, провідного інженера (1997 р.), асистента (2003 р.).


Основні публікації:

1. Методичні вказівки до лабораторних робіт «Основи теорії електромагнітного поля» Свідоцтво про надання грифа НМУ№Е8/9-038, 21.05.2009 р., 78 стор. (Шеховцов В.І., Михайленко В.В., Трофимова Н.В., Лободзинський В.Ю.)

2. Методичні вказівки до лабораторних робіт «Нелінійні електричні кола». Свідоцтво про надання грифа НМУ№ Е9/10-035, 15.10.2009 р., 64 стор.( Щерби А.А., Свят ненко В.А., Трофимової Н.В., Лободзинський В.Ю.)

3. Методичні вказівки до лабораторних робіт «Кола з розподіленими параметрами нелінійні електричні кола». Свідоцтво про надання грифа НМУ№ Е9/10-088, 21.01.2010 р., 57 стор. (Щерби А.А., Кудрі Є.А., Святненко В.А.,Трофимової Н.В.).

4. Методичні рекомендації до практичних занять і завдання для виконання розрахунково-графічних робіт для студентів усіх напрямків підготовки «Теорія електромагнітного поля». Свідоцтво про надання грифа НМУ№ Е9/10-436., 17.06.2010 р., 105 стор. (Шеховцова В.І., Михайленко В.В., Трохимової Н.В., Перетятко Ю.В.)

5. ТОЕ частина -3, Конспект лекцій для студентів всіх напрямків підготовки. Свідоцтво про надання грифа НМУ№ Е 11/12 -215., 24 .05. 2012 р., 107 стор.(Щерба А.А., Кудря Є.А., Трофимова Н.В., Чибеліс В.І.).

6. «До ролі особистостей на розвиток науки про енергетику» Жур. «Питання історії науки і техніки», №2, 2009, Слободян Л.Р., Трофимова Н.В.

7. «До розвитку електротехніки і енергетики в Україні (1861-1913 р.).Електротехнічні з'їзди . Жур. «Питання історії науки і техніки», №2 (14), 2010, Слободян Л.Р., Трофимова Н.В.

8. «До історії кафедри теоретичних основ електротехніки КПІ». Жур. «Питання історії науки і техніки», №2 (18), 2011, Слободян Л.Р., Трофимова Н.В.

9. Монографія «Історія електрифікації України, (1861-1940 рр.)», НТУУ «КПІ», видавництво «Едельвейс», 2012, 220 стор., Слободян Л.Р., Трофимова Н.В.

10. «Становлення та розвиток теоретичної електротехніки у вищих навчальних закладах України». Жур. «Питання історії науки і техніки», №1 (29), 2014, Слободян Л.Р., Трофимова Н.В., Чибеліс В.І.

11. «З історії танкобудування». Жур. «Питання історії науки і техніки», №3 (31), 2014, Мороз Т.П., Трофимова Н.В.


Контакти:
НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 261,
тел./факс (044) 406-8239,
E-mail:

Всі права на матеріали належать кафедрі теоретичної електротехніки. ФЕА НТУУ "КПІ"