.

Трубіцин Костянтин Вікторович

старший викладач кафедри теоретичної електротехніки.

Закінчив у 1983 році факультет електронної техніки Національного технічного університету України “КПІ” за спеціальністю “Промислова електроніка”. У 1987– 1991 роках навчався в аспірантурі НТУУ “КПІ”.

На кафедрі теоретичної електротехніки НТУУ “КПІ” у період з 1991р. по 1998р. працював асистентом, а з 1999р. – старшим викладачем.

Викладає дисципліни:

- “Електротехніка та електроніка”;
- “Промислова електроніка”;
- “Спецпитання передачі електроенергії”;
- “Електроніка та мікросхемотехніка”.

Основні результати наукових досліджень отримані в області синтезу комутаційних функцій напівпровідникових перетворювачів електроенергіі.

Вчений секретар Наукової Ради з проблем ”Наукові основи електроенергетики” при Національній академії наук України Інституту електродинаміки семінару ”Застосування силових напівпровідникових приладів в пристроях енергетичної електроніки”.

Автор 38 наукових робіт, з них 9 авторських свідотцтв і 3 патенти, 12 навчально-методичних праць.

Перелік наукових і навчально-методичних праць:

1. Многофункциональный полупроводниковый преобразователь с программируемым управлением для систем электропитания автономных объектов // Труды 2 научно-технической конф. “Устройства и системы автоматики автономных объектов”. – Красноярск: Изд-во Красноярского филиала АН СССР. – 1990.

2. Полупроводниковый преобразователь с неявно выраженным звеном постоянного тока // Proc. of the 3rd Intern. Scientific and technical conference “Unconventional electromechanical and electrical systems”. – Alyshta ( Ukraine ), 1997. – Vol.2. – C. 693 – 694.

3. Принципы построения инвариантных преобразователей с многократной модуляцией // Вестн. ХГПУ. Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. – 1999.- Вып.61. – С.290 - 291.

4. Пат. 2020709 России, МКИ Н 02 М 5/27. Программируемый преобразователь переменного напряжения.

Контакти: НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 264,
тел. (044) 406-82-39,
E-mail: kpi_tanti@ukr.net

Всі права на матеріали належать кафедрі теоретичної електротехніки. ФЕА НТУУ "КПІ"