Кафедра теоретичної електротехніки

Силабуси

Силабуси

Для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Теоретичні основи електротехніки-1. Лінійні системи (Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів; Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Теоретичні основи електротехніки. ТОЕ-1. Лінійні системи. ТОЕ-2. Нелінійні системи. Перехідні процеси (Системи забезпечення споживачів електричною енергією; Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Теоретичні основи електротехніки. ТОЕ-1. Електричні кола постійного та змінного стуму. Чотириполюсники. ТОЕ-2. Трифазні електричні кола. Перехідні процеси. Несинусоїдні режими (Системи забезпечення споживачів електричною енергією; Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Теоретичні основи електротехніки-2 (Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси; Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії; Електричні станції) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Теоретичні основи електротехніки-2 (Електричні машини і апарати, Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Додаткові розділи теорії кіл ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Фізичні основи електротехніки (Електричні машини і апарати) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Промислова електроніка (Електротехнічні пристрої та електротехнічні комплекси) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Промислова електроніка (Управління, захист та автоматизація енергосистем; Електричні системи і мережі) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Промислова електроніка (Системи забезпечення споживачів електричною енергією; Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Електроніка та основи мікропроцесорної техніки-2. Цифрова електроніка (Комп’ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Силова електроніка та мікросхемотехніка ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Силова перетворювальна техніка ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Комп'ютерні засоби автоматизації електротехнологічних установок-1 ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Електричні апарати (Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Електричні апарати (Електричні машини і апарати) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Системи автоматизованого проектуванння ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Основи електротехніки та електроніки (Тепло- і парогенеруючі установки) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Основи електротехніки та електроніки (Атомна енергетика) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Основи електротехніки та електроніки (Нанотехнології та комп‘ютерний дизайн матеріалів) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Ізоляція електротехнічного обладнання ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Техніка високих напруг (Електричні машини і апарати; Управління, захист та автоматизація енергосистем; Електричні системи і мережі; Електричні станції) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Техніка високих напруг (Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Техніка високих напруг (Електричні системи і мережі), Заочна ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Техніка високих напруг (Управління, захист та автоматизація енергосистем; Електричні системи і мережі), Заочна (прискорене навчання) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Електротехнологічні установки та системи ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Курсова робота з електротехнологічних установок та систем ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Електроніка і мікросхемотехніка (Електричні машини і апарати), очна (денна) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Електроніка і мікросхемотехніка (Електричні машини і апарати), очна (денна, прискорена) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Електротехніка і електроніка (Технології та інжиніринг у зварюванні), заочна ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Електротехніка і електроніка (Технології машинобудування), очна (денна) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Електротехніка і електроніка-1 (Гідропневмоавтоматика та гідравлічні і пневматичні машини, Мехатронні і робототехнічні системи в машинобудуванні, Автоматизовані логістичні системи, Технологія машинобудування), очна (денна) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Електротехніка і електроніка-2 (Гідропневмоавтоматика та гідравлічні і пневматичні машини, Мехатронні і робототехнічні системи в машинобудуванні, Автоматизовані логістичні системи, Технологія машинобудування), очна (денна) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Електротехніка і електроніка (Iнженерія авіаційних та ракетно-космічних систем) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Електротехніка і електроніка (Динаміка і міцність машин) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Теорія електричних кіл та сигналів (Комп’ютерна інженерія) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Теорія електричних кіл та сигналів (Комп'ютерні системи та мережі) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Електротехніка (Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Електротехніка (Технічні та програмні засоби автоматизації) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Електротехніка і електроніка (Технології та інжиніринг у зварюванні), ЗВ-91, ЗС-91 ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Електротехніка і електроніка (Технології та інжиніринг у зварюванні), МЛ-91 ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Електротехніка і електроніка (Літаки і вертольоти) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Додаткові розділи теорії електричних і магнітних кіл (Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Додаткові розділи теорії електричних і магнітних кіл (Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Додаткові розділи теорії електричних і магнітних кіл (Електричні станції) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Теоретичні основи електротехніки-2 (Управління, захист та автоматизація енергосистем) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Теоретичні основи електротехніки-2 (Електричні системи і мережі) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Промислова екологія (Управління, захист та автоматизація енергосистем; Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії; Електричні станції; Електричні системи і мережі; Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси; Електричні машини і апарати; Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Теорія автоматичного керування (Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Інноваційний менеджмент ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Комерціалізація наукових розробок ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Маркетинг стартап проєктів ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Менеджмент стартап проєктів ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Основи виробничого підприємництва ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Розробка стартап проєктів ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Управління малими та середніми промисловими підприємствами ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Foundations of sustainable development ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Економічний вимір сталого розвитку ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Основи інженерії та технології сталого розвитку ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Соціальний вимір сталого розвитку ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Сталий інноваційний розвиток ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Педагогіка вищої школи ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Педагогічна акмеологія ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Педагогічна майстерність ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Методи електродинаміки в електротехніці та електромеханіці ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Філософські засади наукової діяльності ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Іноземна мова для наукової діяльності (англійська) ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Методи дослідження, формування та керування інтелектуальними енергетичними системами та комплексами ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Фундаментальні основи теорії електромагнітного поля та процесів ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії в електроенергетичних системах та електротехнічних комплексах ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Моніторинг, керування та захист електроенергетичних систем та електротехнічних комплексів ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Передові технології в електроприводі та електромеханічних системах-1 ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Передові технології в електроприводі та електромеханічних системах-2 ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Педагогічна практика ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Спеціальні питання захисту від електромагнітної дії блискавок ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Аналіз та дослідження розвитку каналу розряду блискавки як динамічної системи ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Математичне моделювання систем захисту електротехнічних комплексів від електромагнітної дії блискавок ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ