Кафедра теоретичної електротехніки

Дистанційні курси

Дистанційні курси

Банк веб-ресурсів інституту э базовою складовою єдиного інформаційного середовища КПІ ім. Ігоря Сікорського, створений на основі багатопроцесорних серверів Українського інституту інформаційних технологій в освіті НТУУ “КПІ” (підрозділу НМК «Інститут післядипломної освіти»). Банк веб-ресурсів містить велику кількість дистанційних курсів, розроблених співробітниками університету з метою забезпечити сучасну форму отримання знань через світову мережу Інтернет. Процес дистанційного навчання поєднує самостійне засвоєння матеріалів дистанційного курсу, перевірку своїх знань за допомогою тестів та інших завдань в дистанційному курсі з активним спілкуванням з тьютором (викладачем). Освітні веб-ресурси займають в сучасній системі навчання міцні позиції, органічно доповнюючи очне навчання та різноманітні очні тренінги та курси. Тому на заміну терміну «дистанційне навчання» все частіше використовують розширення цього поняття – термін «електронне навчання, e-learning». У кращих вищих навчальних закладах світу створені центри e-learning, що дозволяють пройти дистанційне навчання з отриманням відповідного диплома.

Співробітники кафедри теоретичної електротехніки поповнили Банк веб-ресурсів КПІ ім. Ігоря Сікорського вісьмома дистанційними курсами, які зв’язані в єдину систему дистанційного навчання «Електротехніка» на платформі підтримки дистанційного навчання Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), пройшли експертну оцінку та визнані навчально-методичними працями з наданням грифу «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ», що підтверджують відповідні сертифікати.

1. Електротехніка. ТЕ-1. Електричнi та магнiтнi кола за постiйних струмів [Електронний ресурс]: дистанційний курс / А. А. Щерба, І. А. Петренко, І. А. Курило, Г. І. Сторожилова, В. С. Бойко, А. А. Шуляк, І. Н. Намацалюк – 54,24 авт.арк., 22,3 Мб. – Київ: УІІТО НТУУ «КПІ», cертифікат НПМ № 2542, 2012.

Перейти

2. Електротехніка. ТЕ-2. Усталені процеси в електричних колах однофазного синусоїдного струму [Електронний ресурс]: дистанційний курс / А. А. Щерба, І. А. Петренко, Л. І Спінул, В. П. Грудська, О. М. Скриннік, І. А. Курило, Л. Р. Слободян, Г. І. Сторожилова, І. Н. Намацалюк – 54,48 авт.арк., 17,1 Мб. – Київ: УІІТО НТУУ «КПІ», cертифікат НПМ № 2549, 2012.

Перейти

3. Електротехніка. ТЕ-3. Усталені процеси в електричних колах трифазного синусоїдного струму [Електронний ресурс]: дистанційний курс / А. А. Щерба, І. А. Курило, І. А. Петренко, Л. С. Кот, І. Н. Намацалюк, Г. І. Сторожилова – 27,58 авт.арк., 8,3 Мб. – Київ: УІІТО НТУУ «КПІ», cертифікат НПМ № 2687, 2012.

Перейти

4. Електротехніка. ТЕ-4. Усталені процеси в електричних колах періодичного несинусоїдного струму [Електронний ресурс]: дистанційний курс / А. А. Щерба, Є. А. Кудря, І. А. Петренко – 15,61 авт.арк., 4,9 Мб. – Київ: УІІТО НТУУ «КПІ», cертифікат НПМ № 2693, 2012.

Перейти

5. Електротехніка. ТЕ-5. Перехідні процеси в лінійних колах [Електронний ресурс]: дистанційний курс / А. А. Щерба, І. А. Петренко, Ю. Ф. Видолоб – 35,1 авт.арк., 10,7 Мб. – Київ: УІІТО НТУУ «КПІ», cертифікати НПМ № 1828, 2012, НПМ № 4050, 2014.

Перейти

6. Електротехніка. ТЕ-6. Усталені і перехідні процеси в однорідних лініях [Електронний ресурс]: дистанційний курс / А. А. Щерба, І. А. Курило, І. А. Петренко, І. Н. Намацалюк, В.В. Михайленко. – 25,1 авт.арк., 9,2 Мб. – Київ: УІІТО НТУУ «КПІ», cертифікати НПМ № 2700, 2012.

Перейти

7. Електротехніка. Електромеханічні системи [Електронний ресурс]: дистанційний курс / А. А. Щерба, І. А. Петренко, М. Є. Кучеренко, В. П. Грудська, Л. І Спінул, Н. І. Поворознюк, С. М. Матвієнко – 42,8 авт.арк., 17,4 Мб. – Київ: УІІТО НТУУ «КПІ», cертифікат НПМ № 2705, 2012.

Перейти

8. Електротехніка. Основи електроніки та схемотехніки [Електронний ресурс]: дистанційний курс / А. А. Щерба, І. А. Петренко, М. Є. Кучеренко – 67,9 авт.арк., 49,8 Мб. – Київ: УІІТО НТУУ «КПІ», cертифікати НПМ № 2702, 2012, НПМ № 4052, 2014.

Перейти

Робота з дистанційними курсами здійснюється через мережу Internet. Доступ до матеріалів системи дистанційного навчання відбувається відповідно до вимог УІІТО: викладач певної дисципліни має пройти реєстрацію для отримання викладацького доступу до системи дистанційного навчання. Після своєї реєстрації викладач має звернутися до УІІТО із запитом щодо реєстрації своїх студентів для отримання студентського доступу до матеріалів дистанційних курсів.

Гостьовий вхід: http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/
Username: pia-001
Password: 647145

У складі системи дистанційного навчання «Електротехніка» наявні усі базові веб-ресурси стандартного комплекту для дистанційного навчання: лекційні матеріали, побудовані за модульним принципом; термінологічні словники; практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання; віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаціями щодо їх виконання; пакети тестових завдань для самоконтролю; тестування із автоматизованою перевіркою результатів; бібліографія, яка включає першоджерела, та інші. Змістове наповнення інформаційних ресурсів постійно доповнюється, оновлюється та оперативно корегується.

Великий обсяг навчально-методичних матеріалів системи дистанційного навчання покликаний підтримати базове та поглиблене вивчення дисциплін електротехнічного профілю з різним загальним обсягом годин, що надаються навчальними планами 15 дисциплін на 16 факультетах КПІ ім. Ігоря Сікорського. Цільовою аудиторією системи дистанційного навчання є студенти університету, які обрали спеціальності технічних напрямків. Зважаючи на різні години і бажану профілізацію електротехнічної підготовки студентів різних спеціальностей, навчально-дидактичні матеріали скомплектовані таким чином, щоб сформувати фундаментальну систему знань і забезпечити, водночас, поглиблене вивчення дисципліни. Передбачається, що послідовність і змістовне наповнення окремих лекцій, тематика практичних і лабораторних занять будуть зазначені викладачем з огляду на задачі і мету дисципліни із навчального плану підготовки студентів певного напряму та успішність роботи студентів. Застосування дистанційних технологій забезпечує надійну якість та індивідуальний характер навчання.

У Банку веб-ресурсів КПІ ім. Ігоря Сікорського розміщені також ще 9 дистанційних курсів, складових системи дистанційного навчання «Електротехніка», методичне наповнення яких здійснюють співробітники кафедри теоретичної електротехніки. Веб-ресурси цих інформаційних ресурсів задіяні у навчальному процесі, але мають бути доповнені для успішної сертифікації. Це курси:

9. Електротехніка. ТЕ-9. Електростатичне поле / А. А. Шуляк, В.В. Михайленко, В. І. Шеховцов, Н. В. Трофімова, Л. І Спінул.

Перейти

10. Електротехніка. ТЕ-10. Стаціонарне електромагнітне поле / А. А. Шуляк, В.В. Михайленко, В. І. Шеховцов, Н. В. Трофімова, Л. І Спінул.

Перейти

11. Електротехніка. ТЕ-11. Змінне електромагнітне поле / А. А. Шуляк, В.В. Михайленко, В. І. Шеховцов, Н.В. Трофімова, Л. І Спінул.

Перейти

12. Електротехніка. ТЕ-12. Елементна база електронних пристроїв (Напівпровідникові прилади) / К.К. Побєдаш, В.А. Святненко.

Перейти

13. Електротехніка. ТЕ-13. Аналогові електронні пристрої / К. К. Побєдаш, В.А. Святненко.

Перейти

14. Електротехніка. ТЕ-14. Імпульсні пристрої / К. К. Побєдаш, В.А. Святненко.

Перейти

15. Електротехніка. ТЕ-15. Цифрові пристрої / К. К. Побєдаш, В.А. Святненко.

Перейти

16. Електротехніка. ТЕ-16. Цифро-аналогові (ЦАП) та аналого-цифрові (АЦП) перетворювачі / К. К. Побєдаш, В.А. Святненко.

Перейти

17. Електротехніка. ТЕ-17. Джерела електроживлення електронних пристроїв / К. К. Побєдаш, В.А. Святненко.

Перейти