Кафедра теоретичної електротехніки

Офіційні документи

Офіційні документи

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2021 році. Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, всі правові елементи, які пов’язані із можливостями абітурієнтів для вступу до Університету у 2021 році

Скачати файл

Положення про Приймальну комісію КПІ ім. Ігоря Сікорського. Всі нормативні відомості про Приймальну комісію Університету , її склад, принципи та засади роботи.

Скачати файл

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2021 році

Скачати файл

Положення про випускників системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського, які досягли особливих успіхів у навчанні. Вся інформація про вступників, які закінчили систему довузівської підготовки в Університеті, та досягли особливих успіхів у навчанні й одержали сертифікати.

Скачати файл

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році

Скачати файл

Додаток 4 до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році.

Скачати файл

Відповіді на 21 найактуальніше питання про вступ до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2021