Кафедра теоретичної електротехніки

Публікації

Публікації

Публікації науково-педагогічних працівників кафедри

Список наукових публікацій у виданнях, що входять до бібліотеки IEEE Xplore Digital Library (входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection), а також посилання на підручники, навчальні посібники, практикуми та матеріали до курсів лекцій, авторами яких є науково-педагогічні працівники кафедри теоретичної електротехніки.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013