.
 

Бурик Микола Петрович

Кандидат технічних наук, асистент кафедри теоретичної електротехніки з 01 квітня 2015 р. Народився 02 березня 1983 р. в місті Шостка Сумської області. Закінчив у 1998 р. Шосткинську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів, а в 2002 р. Хіміко-технологічний коледж імені Івана Кожедуба Шосткинського інституту Сумського державного університету за спеціальністю «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» та здобув кваліфікацію техніка-електрика. В 2010 р. закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» здобувши кваліфікацію магістра електромеханіки. В листопаді 2010 р. був зарахований до аспірантури НТУУ «КПІ» за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи, яку закінчив у листопаді 2013 р.

Кандидатську дисертацію захистив 12 травня 2015 р. в Київському політехнічному інституті за спеціальністю 05.09.03-«Електротехнічні комплекси та системи» на тему «Електроприводи підпорядкованої структури з властивостями слабкої чутливості до параметричних та координатних збурень».

На кафедрі теоретичної електротехніки НТУУ “КПІ” у період 3 січня 2015р. по теперішній час на посаді асистента.

Викладає дисципліни:

- Теорія електричних та магнітних кіл;
- Теоретичні основи електротехніки;

Автор більше 17 друкованих праць, в т.ч. 12 наукових статей у фахових виданнях України.

Основний напрям наукових досліджень: методи керування взаємозв’язаними електромеханічними системами в умовах невизначеності математичної моделі об’єкту.

Основні публікації:

1. Островерхов М.Я. Універсальна система векторного керування швидкістю асинхронного двигуна на основі концепції зворотних задач динаміки при мінімізації локальних функціоналів миттєвих значень енергій руху / М.Я. Островерхов, О.Л. Сигаєв, М.П. Бурик // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – Кременчук: КДПУ, 2009. – Вип. 3/2009 (56) частина 2. – С. 31-34.
2. Островерхов М.Я. Система непрямого векторного керування асинхронним двигуном на основі концепції зворотних задач динаміки / М.Я. Островерхов, О.Л. Сигаєв, М.П. Бурик // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – Кременчук: КДПУ, 2010. – Вип. 3/2010 (62). –– Частина 2. – С. 29-32.
3. Островерхов М.Я. Дослідження системи векторного керування асинхронним двигуном на основі концепції зворотної задачі динаміки / М.Я. Островерхов, М.П. Бурик // Вісник НТУ „Харківський політехнічний інститут”. Тем. випуск „Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2010. – Вип. 28. – С. 83-84.
4. Островерхов Н.Я. Управление координатами электроприводов на основании концепции обратных задач динамики при минимизации локальных функционалов мгновенных значений энергий / Н.Я. Островерхов, Н.П. Бурик // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – № 1. – С. 41-49.
5. Островерхов М.Я. Підпорядкована система керування координатами електропривода на основі концепції зворотних задач динаміки / М.Я. Островерхов, В.М. Пижов, М.П. Бурик // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2011. – Вип. 3/2011 (15). – С. 21-25.
6. Островерхов М.Я. Система векторного керування асинхронним двигуном на основі концепції зворотної задачі динаміки / М.Я. Островерхов, М.П. Бурик // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків: ХНТУСГ, 2011. – Вип. 116. – С. 129-130.
7. Бурик М.П. Моделювання системи підпорядкованого регулювання швидкості, синтезованої на основі концепції зворотних задач динаміки / М.П. Бурик, М.Я. Островерхов // Наукові праці. Серія: “Електротехніка і енергетика” – Донецьк: ДонНТУ, 2013. – № 1.(14) – С. 36-38.
8. Островерхов М.Я. Система автоматичного керування положенням штаби з векторно-керованими двигунами та властивостями природної адаптації / М.Я. Островерхов, М.П.Бурик // Електроінформ. – Львів: ТОВ «Екоінформ». – 2009. Тематичний вип. „Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика”. – С. 124-125.
9. Островерхов М.Я. Дослідження стійкості систем керування, розроблених на основі концепції зворотних задач динаміки / М.Я. Островерхов, М.П. Бурик // Електромеханічні та комп'ютерні системи. – Київ: Техніка, 2011. – № 03 (79). – С. 17-18.
10.Островерхов М.Я. Оптимізація електромеханічних систем на основі концепції зворотних задач динаміки у поєднанні з мінімізацією локальних функціоналів миттєвих значень енергій / М.Я. Островерхов, М.П. Бурик // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ. – 2012. – № 2. – С. 143-147.
11.Островерхов М.Я. Експериментальне дослідження закону керування швидкістю електропривода при мінімізації локальних функціоналів миттєвих значень енергій / М.Я. Островерхов, М.П. Бурик // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – С. 68-69
12.Островерхов М.Я. Керування електромеханічними системами на основі мінімізації локальних функціоналів миттєвих значень енергій / М.Я. Островерхов, М.П. Бурик // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 1/2013(21). – С. 40-47.

Контакти: НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 266,
тел. (068)3228442,
E-mail: burykm@ukr.net