.


Дистанційні курси, створені викладачами кафедри ТЕ

Співробітники кафедри теоретичної електротехніки поповнили Банк веб-ресурсів НТУУ «КПІ» вісьмома дистанційними курсами, які зв’язані в єдину систему дистанційного навчання «Електротехніка» на платформі підтримки дистанційного навчання Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), пройшли експертну оцінку та визнані навчально-методичними працями з наданням грифу «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ», що підтверджують відповідні сертифікати, ще 8 знаходяться в стадії завершення.

Гостьовий вхід:

"http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/"
Username: pia-001
Password: 647145


1. Електротехніка. ТЕ-1. Електричнi та магнiтнi кола за постiйних струмів.

2. Електротехніка. ТЕ-2. Усталені процеси в електричних колах однофазного синусоїдного струму

3. Електротехніка. ТЕ-3. Усталені процеси в електричних колах трифазного синусоїдного струму
.
4. Електротехніка. ТЕ-4. Усталені процеси в електричних колах періодичного несинусоїдного струму

5. Електротехніка. ТЕ-5. Перехідні процеси в лінійних колах

6. Електротехніка. ТЕ-6. Усталені і перехідні процеси в однорідних лініях

7. Електротехніка. Електромеханічні системи

8. Електротехніка. Основи електроніки та схемотехніки

9. Електротехніка. ТЕ-9. Електростатичне поле

10. Електротехніка. ТЕ-10. Стаціонарне електромагнітне поле

11. Електротехніка. ТЕ-11. Змінне електромагнітне поле

12. Електротехніка. ТЕ-12. Елементна база електронних пристроїв (Напівпровідникові прилади)

13. Електротехніка. ТЕ-13. Аналогові електронні пристрої

14. Електротехніка. ТЕ-14. Імпульсні пристрої

15. Електротехніка. ТЕ-15. Цифрові пристрої / К. К. Побєдаш, В.А. Святненко.

16. Електротехніка. ТЕ-16. Цифро-аналогові (ЦАП) та аналого-цифрові (АЦП) перетворювачі .

17. Електротехніка. ТЕ-17. Джерела електроживлення електронних пристроїв