Кафедра теоретичної електротехніки

Електрична інженерія це освіта та успішна кар'єра

Диплом найбільшого технічного університету України

ІТ та передові технології в електроенергетиці

Студентоцентроване навчання та вибіркові дисципліни

Програмування

Вивчення мов програмування та сучасних пакетів прикладних програм, комп'ютерне моделювання.

Навчання

Вивчення навчальних дисциплін, які реально знадобляться випускникам в професійній діяльності.

Працевлаштування

Співпраця кафедри з провідними роботодавцями та успішне працевлаштування всіх випускників.

Абітурієнтам

Галузь знань 14-"Електрична інженерія"
Спеціальність 141-"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
Освітня програма "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси"

Абітурієнтам

Абітурієнтам про освітні рівні вищої освіти в Університеті та про переваги Кафедри теоретичної електротехніки.

Читати далі

Наші переваги

Переваги Кафедри теоретичної електротехніки та її освітньої програми "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси".

Читати далі

Вступ на бакалаврат

Вступникам, які щойно закінчили школу, вже одержали атестат про повну загальну середню освіту та складають або вже склали Зовнішнє незалежне оцінювання.

Читати далі

Вступ до магістратури

Вступникам, які бажають продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра» та здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра.

Читати далі

Вступ до аспірантури

Вступникам, які бажають продовжити навчання після одержання диплому «магістра» та здобувати науковий ступінь доктора філософії.

Читати далі

Дні відкритих дверей

Інформація про дні відкритих дверей на Факультеті електроенерготехніки та автоматики та Кафедрі теоретичної електротехніки.

Читати далі

45

Дисциплін

68

Студентів

9

Лабораторій

35

Викладачів

Наші можливості

Нова освітня програма "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" охоплює самі різні способи використання електрики та комп'ютерно-інтегрованих технологій. Комп’ютерний інжиніринг, комп’ютерне моделювання та комп’ютерне проектування електротехнологічних комплексів, електротехнічних пристроїв та електротехнічного обладнання здійснюється за допомогою сучасних пакетів прикладних програм..

Нова освітня програма

Перший набір студентів на освітню програму "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" відбувся у 2018 році. Це нова програма підготовки в університеті з великими перспективами.

Сучасна енергетика

Випускники кафедри здатні вирішувати всі задачі сучасної енергетики, включаючи реалізацію інтелектуальних систем керування будівлями і побутовими приладами та впровадження автоматизації електротехнічних комплексів та технологічних процесів.

Енергетика майбутнього

Випускники кафедри підготовлені до вирішення задач блискавкозахисту сонячних панелей і вітрогенераторів, до викликів енергетики майбутнього, включаючи створення інтелектуальних електричних мереж нового покоління та забезпечення енергоефективності будівель.

Потрібні знання

Вивчення пакетів прикладних програм, які зараз використовуються в енергетиці. Викладання навчальних дисциплін, які реально знадобляться випускнику в професійній діяльності. Комп'ютерно-інтегровані технології. Комп'ютерна графіка та дизайн пристроїв.

Навчання на бюджеті

Навчання в провідному університеті країни на бюджетній формі навчання. Спеціальність 141 - "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" стабільно входить у ТОП-10 списку лідерів за кількістю бюджетних місць.

Сучасні професії

Випускники отримують диплом про вищу освіту державного зразка, а також додаток до диплома європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) на англійській мові і можуть займати всі затребувані професії, які входять до чинного класифікатору професій України ДК003:2010 та Міжнародної стандартної класифікації професій (International Standard Classification of Occupations 2008).

Про кафедру

Кафедра теоретичної електротехніки є найбільшою на Факультеті електроенерготехніки та автоматики. В 2018 році на кафедрі відкрито нову освітню програму "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" і зараховано першу групу бакалаврів. Майбутні фахівці опановують комп’ютерний інжиніринг, комп’ютерне моделювання та комп’ютерне проектування високоефективних електротехнологічних комплексів, електротехнічних пристроїв та електротехнічного обладнання для високотехнологічних галузей електроенергетики, електромеханіки, електротехніки, промисловості, транспорту, сільського господарства, побуту та спеціального призначення із застосуванням комп'ютерно-інтегрованих технологій та засобів автоматизації. Суттєвою перевагою випускників є високоякісні фундаментальні знання у політехнічній освіті та сучасні професійно-орієнтовані компетенції, що обумовлюють міжнародне визнання, престиж, перспективу, творчу роботу, достойну зарплату.

КПІ ім. Ігоря Сікорського. Факультет електроенерготехніки та автоматики. Кафедра теоретичної електротехніки