Кафедра теоретичної електротехніки
img
img
img
img

Навчання

Вивчення навчальних дисциплін, які реально знадобляться випускникам в професійній діяльності.

Програмування

Вивчення програм, які використовуються в енергетиці: AUTOCAD, MATLAB, COMSOL MULTIPHYSICS та інші.

Працевлаштування

Співпраця кафедри з провідними роботодавцями та успішне працевлаштування всіх випускників.

Абітурієнтам

Галузь знань 14-"Електрична інженерія"
Спеціальність 141-"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".
Освітня програма "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси".

img

Абітурієнтам

Абітурієнтам про освітні рівні вищої освіти в Університеті та про переваги Кафедри теоретичної електротехніки.

Читати далі
img

Вступ на бакалаврат

Вступникам, які щойно закінчили школу, вже одержали атестат про повну загальну середню освіту та складають або вже склали Зовнішнє незалежне оцінювання.

Читати далі
img

Вступ до магістратури

Вступникам, які бажають продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра» та здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра.

Читати далі
img

Наші переваги

Переваги Кафедри теоретичної електротехніки та її освітньої програми "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси".

Читати далі
img

Дні відкритих дверей

Інформація про дні відкритих дверей на Факультеті електроенерготехніки та автоматики та Кафедрі теоретичної електротехніки.

Читати далі

45

Дисциплін

33

Студента

9

Лабораторій

35

Викладачів

Наші можливості

Підготовка здобувачів вищої освіти за галуззю знань 14 - "Електрична інженерія".
Електрична інженерія в сучасних умовах — це технічне застосування електрики, електроніки, електромагнетизму та цифрових технологій, спрямоване на виробництво, експлуатацію, модернізацію та інтелектуальне керування електротехнічними пристроями та електрообладнанням і задоволення потреб суспільства та промисловості в електричній енергії.

Нова освітня програма

Перший набір студентів на освітню програму "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" відбувся у 2018 році. Це нова програма підготовки в університеті з великими перспективами.

Сучасна енергетика

Випускники кафедри здатні вирішувати всі задачі сучасної енергетики, включаючи реалізацію інтелектуальних систем керування будівлями і побутовими приладами та впровадження автоматизації електротехнічних комплексів та технологічних процесів.

Енергетика майбутнього

Випускники кафедри підготовлені до вирішення задач блискавкозахисту сонячних панелей і вітрогенераторів, до викликів енергетики майбутнього, включаючи грозову енергетику, як новий спосіб отримання енергії шляхом упіймання і перенаправлення енергії блискавок в електромережу.

Потрібні знання

Вивчення пакетів прикладних програм, які зараз використовуються в енергетиці. Викладання навчальних дисциплін, які реально знадобляться випускнику в професійній діяльності. Комп'ютерно-інтегровані технології. Комп'ютерна графіка та дизайн пристроїв.

Навчання на бюджеті

Навчання в провідному університеті країни на бюджетній формі навчання. Спеціальність 141 - "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" стабільно входить у ТОП-10 списку лідерів за кількістю бюджетних місць.

Сучасні професії

Випускники отримують диплом про вищу освіту державного зразка, а також додаток до диплома європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) на англійській мові і можуть займати всі затребувані професії, які входять до чинного класифікатору професій України ДК003:2010 та Міжнародної стандартної класифікації професій (International Standard Classification of Occupations 2008).

Про кафедру

Кафедра теоретичної електротехніки є найбільшою на Факультеті електроенерготехніки та автоматики. В 2018 році на кафедрі відкрито нову освітню програму "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" і зараховано першу групу бакалаврів та першу групу магістрів. Майбутні фахівці опановують комп’ютерний інжиніринг, комп’ютерне моделювання та комп’ютерне проектування високоефективних електротехнологічних комплексів, електротехнічних пристроїв та електротехнічного обладнання для високотехнологічних галузей електроенергетики, електромеханіки, електротехніки, промисловості, транспорту, сільського господарства, побуту та спеціального призначення із застосуванням комп'ютерно-інтегрованих технологій та засобів автоматизації. Суттєвою перевагою випускників є високоякісні фундаментальні знання у політехнічній освіті та сучасні професійно-орієнтовані компетенції, що обумовлюють міжнародне визнання, престиж, перспективу, творчу роботу, достойну зарплату.

КПІ ім. Ігоря Сікорського. Факультет електроенерготехніки та автоматики. Кафедра теоретичної електротехніки