Кафедра теоретичної електротехніки

Освітні програми

Освітні програми за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" ("Electrotechnical devices and electrotechnological complexes") для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 – «Електрична інженерія», кваліфікація "бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки", 2018.

Скачати файл

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" ("Electrotechnical devices and electrotechnological complexes") для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 – «Електрична інженерія», кваліфікація "магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки", 2018.

Скачати файл

Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-наукова програма "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" ("Electrotechnical devices and electrotechnological complexes") для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 – «Електрична інженерія», кваліфікація "магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки", 2018.

Скачати файл

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Освітньо-наукова програма "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" ("Electrotechnical devices and electrotechnological complexes") для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 – «Електрична інженерія», кваліфікація "доктор філософії з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки", 2020.

Скачати файл