Кафедра теоретичної електротехніки

Наукова робота

Наукова робота

Гуртки наукового спрямування

На кафедрі теоретичної електротехніки діють три студентських науково-творчих гуртки.

Гурток "Напівпроводникові пристрої в електротехнічних системах", керівник гуртка - Грудська Валентина Павлівна Детальніше

Гурток "Теоретична і загальна електротехніка", керівник гуртка - Спінул Людмила Юріївна Детальніше

Гурток "Теорія і практика з теоретичних основ електротехніки", керівник гуртка - Михайленко Владислав Володимирович Детальніше

Участь у виставках і форумах

З 30.05.2023 р. по 01.06.2023 р. кафедра теоретичної електротехніки взяла участь у ХХІ Міжнародному промисловому форумі, м. Київ, Міжнародний виставковий центр з експонатом "Високовольтний широкосмуговий подільник напруги", Перелік авторів: Гаран Ярослав Олександрович, Проценко Олександр Ростиславович, Троценко Євгеній Олександрович Сертифікат

Конференції

Щорічно на факультеті електроенерготехніки та автоматики проводиться Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів з публікацією статей і тез доповідей на сайті Міжнародного науково-технічного журналу "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Переможцем кращої доповіді на XVI Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених, аспірантів і студентів став здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри теоретичної електротехніки Почтар Ярослав Сергійович.

Міжнародний науково-технічний журнал "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики" Детальніше

Диплом за кращу доповідь на XVI Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики" у 2022 році (Почтар Ярослав Сергійович) Диплом

Акти впровадження результатів наукової роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в навчальний процес кафедри

Акт впровадження результатів наукової роботи студента кафедри теоретичної електротехніки Гайдука Олеся Олександровича в навчальний процес Завантажити
Акт впровадження результатів наукової роботи студента кафедри теоретичної електротехніки Линдюка Богдана Володимировича в навчальний процес Завантажити
Акт впровадження результатів наукової роботи студента кафедри теоретичної електротехніки Лісового Олександра Романовича в навчальний процес Завантажити
Акт впровадження результатів наукової роботи студента кафедри теоретичної електротехніки Коломійчука Дениса Сергійовича в навчальний процес Завантажити
Акт впровадження результатів наукової роботи студентки кафедри теоретичної електротехніки Галушко Валерії Валеріївни в навчальний процес Завантажити
Акт впровадження результатів наукової роботи студентки кафедри теоретичної електротехніки Галушко Валерії Валеріївни в навчальний процес Завантажити
Акт впровадження результатів наукової роботи студента кафедри теоретичної електротехніки Гайдука Олеся Олександровича в навчальний процес Завантажити

Навчальні посібники до наукової роботи за темою магістерської дисертації

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для вступників освітнього рівня магістр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньо-науковою програмою «Електроенергетика та електромеханіка» та за освітньо-професійними програмами: «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії», «Електричні станції», «Управління, захист та автоматизація енергосистем», «Електромеханічні системи автоматизації, електропривід та електромобільність», «Електричні машини і апарати», «Електричні системи і мережі» та «Електротехнічні пристрої та електромеханічні комплекси» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; А. А. Щерба, В. В. Михайленко, Є. О. Троценко, О. М. Скринник, Ю. М. Чуняк. – Електронні текстові данні (1 файл: 740.23 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 52 с. – Назва з екрана. Детальніше

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень. Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для вступників освітнього рівня магістр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньо-науковою програмою «Електроенергетика та електромеханіка» та за освітньо-професійними програмами: «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії», «Електричні станції», «Управління, захист та автоматизація енергосистем», «Електромеханічні системи автоматизації, електропривід та електромобільність», «Електричні машини і апарати», «Електричні системи і мережі» та «Електротехнічні пристрої та електромеханічні комплекси» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; А. А. Щерба, В. В. Михайленко, Є. О. Троценко, О. М. Скринник, Ю. М. Чуняк. – Електронні текстові данні (1 файл: 139.76 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 37 с. – Назва з екрана. Детальніше

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації. Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для вступників освітнього рівня магістр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньо-науковою програмою «Електроенергетика та електромеханіка» та за освітньо-професійними програмами: «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії», «Електричні станції», «Управління, захист та автоматизація енергосистем», «Електромеханічні системи автоматизації, електропривід та електромобільність», «Електричні машини і апарати», «Електричні системи і мережі» та «Електротехнічні пристрої та електромеханічні комплекси» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; А. А. Щерба, В. В. Михайленко, Є. О. Троценко, О. М. Скринник, Ю. М. Чуняк. – Електронні текстові данні (1 файл: 373.37 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 48 с. – Назва з екрана. Детальніше

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 3. Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для вступників освітнього рівня магістр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньо-науковою програмою «Електроенергетика та електромеханіка» та за освітньо-професійними програмами: «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії», «Електричні станції», «Управління, захист та автоматизація енергосистем», «Електромеханічні системи автоматизації, електропривід та електромобільність», «Електричні машини і апарати», «Електричні системи і мережі» та «Електротехнічні пристрої та електромеханічні комплекси» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; А. А. Щерба, В. В. Михайленко, Є. О. Троценко, О. М. Скринник, Ю. М. Чуняк. – Електронні текстові данні (1 файл: 770.68 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 130 с. – Назва з екрана. Детальніше