Кафедра теоретичної електротехніки

Анкетування здобувачів вищої освіти

Анкетування здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" другого (магістерського) рівня вищої освіти

Результати опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Результати опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси", проведеного Навчально-науковим центром прикладної соціології "СОЦІО+" Завантажити

Результати опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси", проведеного Навчально-науковим центром прикладної соціології "СОЦІО+". Додаток Завантажити

Аналіз результатів опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу та надання освітніх послуг

Витяг з протоколу № 11 засідання кафедри теоретичної електротехніки факультету електроенерготехніки та автоматики КПІ імені Ігоря Сікорського від 28 червня 2023 року Завантажити