Кафедра теоретичної електротехніки

Партнерство

Партнерство

Науковці кафедри теоретичної електротехніки плідно співпрацюють з підрозділами Національної академії наук України, зокрема з Інститутом електродинаміки Національної академії наук України. Наукове співробітництво відбувається з багатьма відділами цього інституту, що підтверджується сумісними публікаціями в наукових виданнях та сумісними доповідями на наукових конференціях.

Професори кафедри теоретичної електротехніки (Щерба А.А., Бойко В.С. Сенько В.І.) є членами вченої ради цього науково-дослідного інституту. В свою чергу науковці інституту електродинаміки приймають активну участь у проведенні наукових семінарів на кафедрі теоретичної електротехніки КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Наукові дослідження проводяться в лабораторіях КПІ ім. Ігоря Сікорського, Інститутах Національної академії наук України, НТУ "Харківський політехнічний інститут", ЗАТ „Завод „Південкабель” (м.Харків), "Сумський державний університет", університетах та інститутах Франції, Англії та інших країнах Європи.

Кафедра теоретичної електротехніки протягом останніх семи років має плідне співробітництво з Сумським державним університетом, виконуючи спільні наукові дослідження за проблемою, пов'язаною з розвитком теорії аналізу процесів перетворення енергії в електромеханічних системах мереж водопостачання. Співробітниками кафедри теоретичної електротехніки КПІ ім. Ігоря Сікорського та кафедри прикладної гідроаеромеханіки Сумського державного університету розроблені електричні моделі електромеханічних систем, які ураховують взаємопов'язані енергетичні перетворення в останніх, що дозволяє досягнути максимальної енергоефективності мереж водопостачання при необхідних гідропотоках.

Кафедра постійно співпрацює з Державним підприємством "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" (ДП "Укрметртестстандарт") з наукових досліджень Державного еталона надвисокої напруги класу 750 кВ, який базується у високовольтній лабораторії кафедри теоретичної електротехніки.