Кафедра теоретичної електротехніки

Освітньо-професійна програма підготовки магістра

Освітні компоненти

Силабуси освітніх компонентів

Для другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" за спеціальностю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Інтелектуальна власність та патентознавствоЗавантажити

Основи інженерії та технології сталого розвиткуЗавантажити

Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації (англійська, німецька, французька мови)Завантажити

Менеджмент стартап-проектівЗавантажити

Пакети спеціалізованих прикладних програмЗавантажити

Установки і процеси електрофізичної технологіїЗавантажити

Високовольтні випробувальні установкиЗавантажити

Сучасні системи автоматичного керування електротехнологічними комплексамиЗавантажити

Високовольтні випробувальні установки. Курсовий проєктЗавантажити

Установки і процеси електрофізичної технології. Курсовий проєктЗавантажити

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових дослідженьЗавантажити

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертаціїЗавантажити

ПрактикаЗавантажити

Дипломне проєктуванняЗавантажити

Спеціальні питання захисту від електромагнітної дії блискавокЗавантажити

Вимірювання високих напруг і великих струмівЗавантажити

Приймальні та експлуатаційні випробування електроустаткуванняЗавантажити

Схемотехнічне моделювання аналого-цифрових електронних пристроївЗавантажити

Каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" за спеціальностю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"Завантажити