Кафедра теоретичної електротехніки

Вступ на бакалаврат

Вступ на бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-професійна програма Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси

Якщо ви щойно закінчили школу, вже одержали документ про повну загальну середню освіту та складаєте національний мультипредметний тест (НМТ) цього року або вже склали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у попередні роки, саме час обрати майбутню професію. Ви будете вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

Мрієте про творчу роботу, достойну зарплату, міжнародне визнання, престиж та перспективу – обирайте освітню програму підготовки (спеціалізацію) "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"! Основна мета цієї освітньої програми це підготовка фахівця, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у електроенергетичній та електротехнічній галузях, що передбачає застосування теорій та принципів роботи електротехнічних пристроїв та електротехнологічних комплексів та здатного працювати в умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства, а також в умовах трансформації ринку праці через взаємодію з роботодавцями та іншими стейкхолдерами.

Координатор роботи з абітурієнтами:

Доцент Лободзинський Вадим Юрійович:

  • Email: vadim_lv@bigmir.net
  • Телефон, Viber, Telegram: +380956672717

Що забезпечує освітня програма "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси":

Майбутні висококваліфіковані фахівці опановують комп’ютерний інжиніринг, комп’ютерне моделювання та комп’ютерне проектування високоефективних електротехнологічних комплексів, електротехнічних пристроїв та електротехнічного обладнання для високотехнологічних галузей електроенергетики, електромеханіки, електротехніки, промисловості, транспорту, сільського господарства, побуту та спеціального призначення із застосуванням комп'ютерно-інтегрованих технологій та засобів автоматизації. Суттєвою перевагою випускників є якісні фундаментальні політехнічні знання, сучасні професійно-орієнтовані компетенції, вільне володіння іноземною мовою професійного спрямування, що дозволяє впевнено почуватися на міжнародному ринку праці.

Що таке «Електротехнологічний комплекс»?

Технологічні процеси, що використовують електричну енергію, називаються електротехнологічними. Вони реалізуються за допомогою електротехнологічних комплесів, що складаються з наступних елементів:

Автоматизована система управління (АСУ) та локальні системи автоматичного керування, що забезпечують регулювання параметрів технологічного процесу для забезпечення високих показників якості;

Джерела електричної енергії, в якості якого може виступати електромережа енергосистеми, електромережа автономних транспортних засобів (електромобілі, сігвеї, електроскутери, електробайки тощо), перетворювач будь-якого виду енергії в електричну енергію (вітрогенератори, сонячні панелі, акумулятори, термопари тощо);

Електронні перетворювачі електричної енергії з одними параметрами в електричну енергію з іншими параметрами (інвертори, широтно-імпульсні перетворювачі, випрямлячі, трансформатори тощо) для узгодження параметрів джерела електричної енергії з параметрами електротехнологічного перетворювача енергії та системи керування;

Електротехнологічний перетворювач енергії перетворює електричну енергію в корисну енергію (технологічну) іншого виду (механічну, теплову, хімічну, гідравлічну, акустичну, світлову) для реалізації основного технологічного процесу;

Передавальні пристрої виконують передачу «технологічної» енергії з одними параметрами в «технологічну» енергію з іншими параметрами (механічні редуктори, мультиплікатори, гідро-, пневмопідсилювачі, пристрої каналізації теплової енергії, системи охолодження тощо) для узгодження параметрів електротехнологічного перетворювача енергії з параметрами робочої машини;

Робочі машини безпосередньо забезпечує реалізацію необхідних робочих процесів у конкретному технологічному процесі;

Технологічний об’єкт, який піддається перетворенням у результаті виконання технологічних операцій. Саме для нього і створюється електротехнологічний комплекс.

Термін «електротехнологічний комплекс» є досить об’ємним поняттям. Під ним можна розуміти як окрему електропідстанцію енергосистеми, так і велике промислове чи невелике приватне виробництво. Приклади комплексів: Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг, Електротехнологічний комплекс для автономного теплопостачання, Електротехнологічний комплекс промислових теплиць, Електротехнологічний комплекс вітроенергетичної установки, Електротехнологічний комплекс регенерації енергії викидів, Енергоефективний електротехнологічний комплекс хлібокомбінату, Електротехнологічний комплекс дугової сталеплавильної печі, Електротехнологічний комплекс виробництва електромобілів, Електротехнологічний комплекс для виробництва твердого біопалива.

Що таке «Електротехнічний пристрій»?

Електротехнічний пристрій – це пристрій, який працює за допомогою електроенергії, перетворюючи її в будь-яку іншу енергію. У сучасному суспільстві, більшість приладів є електротехнічними, тому люди не можуть уявити своє життя без них. Електротехнічні пристрої можуть бути у вигляді окремого завершеного пристрою (кавоварка, електробайк) або елементарних складових (сонячна панель, вітрогенератор, електропривод, трансформатор, автоматичний вимикач) електротехнічних комплексів, електроустановок, будь-яких електричних схем, які забезпечують їх загальне функціонування як цілісної електричної системи.

Електротехнічні пристрої є елементами комп’ютерів та мікропроцесорних систем, мобільних телефонів, обладнання комп’ютерних і телекомунікаційних мереж, систем автоматизації, електричних мереж енергосистем, автоматизованого електропривода, систем електропостачання, електромобілів та електричного транспорту, систем управління, розподілу, виконання, захисту, індикації і т.д. Завдяки їм можливе створення електроустаткування будь-якого складності і призначення.

Які програмно-комп’ютерні засоби вивчаються в освітній програмі "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси"?

Комп’ютерний інжиніринг, комп’ютерне моделювання та комп’ютерне проектування електротехнологічних комплексів, електротехнічних пристроїв та електротехнічного обладнання здійснюється за допомогою сучасних програмних комплексів.

Особливості вступу на бакалаврат у 2023 році

Всі вступники 2023 року (випускники шкіл, коледжів тощо) мають складати Національний мультипредметний тест (НМТ). НМТ міститиме основний та додатковий блоки. Предмети основного блоку - українська мова та математика - є обов'язковими, предмет додаткового блоку обирається вступником з переліку – історія України, одна з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, хімія та фізика. Детальніше про НМТ можна дізнатись за посиланням:

ОСНОВНЕ ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЛЬТИПРЕДМЕТНИЙ ТЕСТ

Детальніше

Мінімальний конкурсний бал

ВИД ПРОПОЗИЦІЇ В ЕЛЕКТРОННОМУ КАБІНЕТІ

ВІДКРИТА З ПРІОРИТЕТОМ

НЕБЮДЖЕТНА

Умови вступу

НМТ 2022, 2023 або результати ЗНО 2020, 2021+ мотиваційний лист

Мотиваційний лист

Мінімальний конкурсний бал

для навчання за кошти державного бюджету

для навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

позитивний рейтинг мотиваційного листа

130

100

Отриманий результ ЗНО або НМТ множиться на регіональний коефіцієнт в залежності від регіону ВНЗ. Для Києва він дорівнює 1,0.

Також для технічних спеціальностей, зокрема і 141 спеціальності, застосовується галузевий коефіцієнт 1,02 для заяв з пріоритетом 1 і 2.

Сільський коефіцієнт у 2023 році не враховується.

Конкурсний бал для вступників на спеціальність 141 визначається з таких складових:

КБ =(((П1×0,3 + П2×0,5 + П3×К3)/(К1+К2+К3)) + ОУ)×ГК

де П1 – результат НМТ з Української мови, П2 – результат НМТ з Математики, П3 – результат НМТ з виборного предмету;

К3 – ваговий коефіцієнт оцінки за виборний предмет додаткового блоку НМТ: іноземна мова - 0,25; біологія - 0,2; хімія - 0,2; фізика - 0,5;

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів КПІ ім. Ігоря Сікорського оцінюється за шкалою від 0 до 10.

В будь-якому випадку конкурсний бал не може перевищувати 200 балів!

Якщо ти хочеш правильно розрахувати свій конкурсний бал, ми створили для тебе калькулятор - просто та зручно! Введи свої бали ЗНО або НМТ, врахуй додаткові умови та дізнавайся, скільки в тебе балів!

Розрахунок конкурсного бала

Детальніше

Строки проведення вступної кампанії

Початок реєстрації електронних кабінетів

1 липня 2023 року

Початок подання заяв та документів через електронні кабінети

19 липня 2023 року

Закінчення прийому заяв та документів через електронні кабінети

31 липня 2023 року

Оприлюднення рекомендації на місця за державним замовленням

5 серпня 2023 року

Закінчення прийому оригіналів документів для зарахування за державним замовленням

8 серпня 2023 року

Наказ на зарахування за державним замовленням

10 серпня 2023 року

Закінчення прийому оригіналів документів для зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

16 серпня 2023 року

Наказ на зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

17 серпня 2023 року

Приклад заповнення додаткової заяви від відбіркової комісії факультету електроенерготехніки та автоматики

Офіційні документи

Загальна інформація про вступ на бакалаврат до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2023 році

Вступ на бакалаврат за результатами Національного мультипредметного тесту (НМТ) або за сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) в 2023 році Завантажити

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2023 році

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2023 році Завантажити

Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2023 році

Положення про порядок подання і розгляду апеляцій вступників до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Завантажити

Положення про випускників системи доуніверситетської підготовки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», які досягли особливих успіхів у навчанні Завантажити

Вартість навчання в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»у 2023/2024 навчальному році Завантажити

Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту для спеціальностей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Завантажити

Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів зовнішнього незалежного оцінювання для спеціальностей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 2020-2021 років Завантажити

Умови прийому до закладів вищої освіти в 2023 році

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році Завантажити

Додаток 6 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році – Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка Завантажити

Порядок прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення Завантажити

Адреса Відбіркової комісії Факультету електроенерготехніки та автоматики:

Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 112. Галузь знань: 14 "Електрична інженерія", спеціальність: 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", освітня програма підготовки: "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси".