Кафедра теоретичної електротехніки

Вступ на бакалаврат

Вступ на бакалаврат за результатами НМТ або сертифікатами ЗНО

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-професійна програма Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси

Якщо ти щойно закінчив школу або коледж, вже одержав документ про повну загальну середню освіту чи диплом молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра або фахового молодшого бакалавра, твій наступний крок – скласти національний мультипредметний тест! Якщо ти вже складав його в 2022 або в 2023 роках або склав зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році, ти можеш скористатись результатами цих тестувань. Але головне – ти маєш обрати майбутню професію та обдумати свій подальший шлях. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти. Твоє навчання в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» буде тривати 4 роки (якщо ти завершив навчання у школі) або 3 роки (якщо ти маєш диплом молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра чи фахового молодшого бакалавра та вступаєш на спеціальності, де передбачений скорочений термін підготовки). За результатами ти одержиш диплом про повну вищу освіту та право подовжити освіту на наступному рівні – у магістратурі.

Мрієте про творчу роботу, достойну зарплату, міжнародне визнання, престиж та перспективу – обирайте освітню програму підготовки "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"! Основна мета цієї освітньої програми це підготовка фахівця, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у електроенергетичній та електротехнічній галузях, що передбачає застосування теорій та принципів роботи електротехнічних пристроїв та електротехнологічних комплексів та здатного працювати в умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства, а також в умовах трансформації ринку праці через взаємодію з роботодавцями та іншими стейкхолдерами.

Що забезпечує освітня програма "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси":

Майбутні висококваліфіковані фахівці опановують комп’ютерний інжиніринг, комп’ютерне моделювання та комп’ютерне проектування високоефективних електротехнологічних комплексів, електротехнічних пристроїв та електротехнічного обладнання для високотехнологічних галузей електроенергетики, електромеханіки, електротехніки, промисловості, транспорту, сільського господарства, побуту та спеціального призначення із застосуванням комп'ютерно-інтегрованих технологій та засобів автоматизації. Суттєвою перевагою випускників є якісні фундаментальні політехнічні знання, сучасні професійно-орієнтовані компетенції, вільне володіння іноземною мовою професійного спрямування, що дозволяє впевнено почуватися на міжнародному ринку праці.

Що таке «Електротехнологічний комплекс»?

Технологічні процеси, що використовують електричну енергію, називаються електротехнологічними. Вони реалізуються за допомогою електротехнологічних комплесів, що складаються з наступних елементів:

Автоматизована система управління (АСУ) та локальні системи автоматичного керування, що забезпечують регулювання параметрів технологічного процесу для забезпечення високих показників якості;

Джерела електричної енергії, в якості якого може виступати електромережа енергосистеми, електромережа автономних транспортних засобів (електромобілі, сігвеї, електроскутери, електробайки тощо), перетворювач будь-якого виду енергії в електричну енергію (вітрогенератори, сонячні панелі, акумулятори, термопари тощо);

Електронні перетворювачі електричної енергії з одними параметрами в електричну енергію з іншими параметрами (інвертори, широтно-імпульсні перетворювачі, випрямлячі, трансформатори тощо) для узгодження параметрів джерела електричної енергії з параметрами електротехнологічного перетворювача енергії та системи керування;

Електротехнологічний перетворювач енергії перетворює електричну енергію в корисну енергію (технологічну) іншого виду (механічну, теплову, хімічну, гідравлічну, акустичну, світлову) для реалізації основного технологічного процесу;

Передавальні пристрої виконують передачу «технологічної» енергії з одними параметрами в «технологічну» енергію з іншими параметрами (механічні редуктори, мультиплікатори, гідро-, пневмопідсилювачі, пристрої каналізації теплової енергії, системи охолодження тощо) для узгодження параметрів електротехнологічного перетворювача енергії з параметрами робочої машини;

Робочі машини безпосередньо забезпечує реалізацію необхідних робочих процесів у конкретному технологічному процесі;

Технологічний об’єкт, який піддається перетворенням у результаті виконання технологічних операцій. Саме для нього і створюється електротехнологічний комплекс.

Термін «електротехнологічний комплекс» є досить об’ємним поняттям. Під ним можна розуміти як окрему електропідстанцію енергосистеми, так і велике промислове чи невелике приватне виробництво. Приклади комплексів: Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг, Електротехнологічний комплекс для автономного теплопостачання, Електротехнологічний комплекс промислових теплиць, Електротехнологічний комплекс вітроенергетичної установки, Електротехнологічний комплекс регенерації енергії викидів, Енергоефективний електротехнологічний комплекс хлібокомбінату, Електротехнологічний комплекс дугової сталеплавильної печі, Електротехнологічний комплекс виробництва електромобілів, Електротехнологічний комплекс для виробництва твердого біопалива.

Що таке «Електротехнічний пристрій»?

Електротехнічний пристрій – це пристрій, який працює за допомогою електроенергії, перетворюючи її в будь-яку іншу енергію. У сучасному суспільстві, більшість приладів є електротехнічними, тому люди не можуть уявити своє життя без них. Електротехнічні пристрої можуть бути у вигляді окремого завершеного пристрою (кавоварка, електробайк) або елементарних складових (сонячна панель, вітрогенератор, електропривод, трансформатор, автоматичний вимикач) електротехнічних комплексів, електроустановок, будь-яких електричних схем, які забезпечують їх загальне функціонування як цілісної електричної системи.

Електротехнічні пристрої є елементами комп’ютерів та мікропроцесорних систем, мобільних телефонів, обладнання комп’ютерних і телекомунікаційних мереж, систем автоматизації, електричних мереж енергосистем, автоматизованого електропривода, систем електропостачання, електромобілів та електричного транспорту, систем управління, розподілу, виконання, захисту, індикації і т.д. Завдяки їм можливе створення електроустаткування будь-якого складності і призначення.

Які програмно-комп’ютерні засоби вивчаються в освітній програмі "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси"?

Комп’ютерний інжиніринг, комп’ютерне моделювання та комп’ютерне проектування електротехнологічних комплексів, електротехнічних пристроїв та електротехнічного обладнання здійснюється за допомогою сучасних програмних комплексів.

Особливості вступу в 2024 році

Для вступу на спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка всі вступники мають подати результати НМТ або ЗНО та мотиваційний лист. У 2024 році для вступу використовують результати національного мультипредметного тесту (НМТ) з української мови, математики, історії України (обовʼязково) та фізики або іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської), або хімії, або біології, або географії, або української літератури (четвертий предмет за вибором вступника). Також можна скористатись результатами НМТ 2022 року, НМТ 2023 року або результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021 року (виключно повністю весь тест, що складався у відповідний рік, без можливості вибору предметів з різних років).

Детальніше ознайомитися з правилами вступу на бакалаврат можна на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Детальніше

Освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" для вступників з тимчасово окупованих територій.

Детальніше

Cертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми підготовки бакалавра "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси"

Тип сертифіката: Електронний (із зовнішнім підписом)

Файл сертифіката (5476.pdf) Електронний підпис (5476.sign.p7s) Електронна печатка (5476.stamp.p7s)

Адреса Відбіркової комісії Факультету електроенерготехніки та автоматики:

Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 112. Галузь знань: 14 "Електрична інженерія", спеціальність: 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", освітня програма підготовки: "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси".

“Гаряча лінія” відбіркової комісії ФЕА: (+380 99) 030-96-63

Електронна пошта відбіркової комісії ФЕА: vk.fea@lll.kpi.ua