Кафедра теоретичної електротехніки

Вступ на бакалаврат

Вступ на бакалаврат (за сертифікатами Зовнішнього Незалежного Оцінювання)

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Якщо ви щойно закінчили школу, вже одержали атестат про повну загальну середню освіту та складаєте або вже склали Зовнішнє незалежне оцінювання, саме час обрати майбутню професію. Ви будете вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

Мрієте про творчу роботу, достойну зарплату, міжнародне визнання, престиж та перспективу – обирайте освітню програму підготовки (спеціалізацію) "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"!

Координатор роботи з абітурієнтами:

Доцент Лободзинський Вадим Юрійович:

  • Email: vadim_lv@bigmir.net
  • Телефон, Viber, Telegram: +380956672717

Що забезпечує освітня програма "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси":

Майбутні висококваліфіковані фахівці опановують комп’ютерний інжиніринг, комп’ютерне моделювання та комп’ютерне проектування високоефективних електротехнологічних комплексів, електротехнічних пристроїв та електротехнічного обладнання для високотехнологічних галузей електроенергетики, електромеханіки, електротехніки, промисловості, транспорту, сільського господарства, побуту та спеціального призначення із застосуванням комп'ютерно-інтегрованих технологій та засобів автоматизації. Суттєвою перевагою випускників є якісні фундаментальні політехнічні знання, сучасні професійно-орієнтовані компетенції, вільне володіння іноземною мовою професійного спрямування, що дозволяє впевнено почуватися на міжнародному ринку праці.

Що таке «Електротехнологічний комплекс»?

Технологічні процеси, що використовують електричну енергію, називаються електротехнологічними. Вони реалізуються за допомогою електротехнологічних комплесів, що складаються з наступних елементів:

Автоматизована система управління (АСУ) та локальні системи автоматичного керування, що забезпечують регулювання параметрів технологічного процесу для забезпечення високих показників якості;

Джерела електричної енергії, в якості якого може виступати електромережа енергосистеми, електромережа автономних транспортних засобів (електромобілі, сігвеї, електроскутери, електробайки тощо), перетворювач будь-якого виду енергії в електричну енергію (вітрогенератори, сонячні панелі, акумулятори, термопари тощо);

Електронні перетворювачі електричної енергії з одними параметрами в електричну енергію з іншими параметрами (інвертори, широтно-імпульсні перетворювачі, випрямлячі, трансформатори тощо) для узгодження параметрів джерела електричної енергії з параметрами електротехнологічного перетворювача енергії та системи керування;

Електротехнологічний перетворювач енергії перетворює електричну енергію в корисну енергію (технологічну) іншого виду (механічну, теплову, хімічну, гідравлічну, акустичну, світлову) для реалізації основного технологічного процесу;

Передавальні пристрої виконують передачу «технологічної» енергії з одними параметрами в «технологічну» енергію з іншими параметрами (механічні редуктори, мультиплікатори, гідро-, пневмопідсилювачі, пристрої каналізації теплової енергії, системи охолодження тощо) для узгодження параметрів електротехнологічного перетворювача енергії з параметрами робочої машини;

Робочі машини безпосередньо забезпечує реалізацію необхідних робочих процесів у конкретному технологічному процесі;

Технологічний об’єкт, який піддається перетворенням у результаті виконання технологічних операцій. Саме для нього і створюється електротехнологічний комплекс.

Термін «електротехнологічний комплекс» є досить об’ємним поняттям. Під ним можна розуміти як окрему електропідстанцію енергосистеми, так і велике промислове чи невелике приватне виробництво. Приклади комплексів: Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг, Електротехнологічний комплекс для автономного теплопостачання, Електротехнологічний комплекс промислових теплиць, Електротехнологічний комплекс вітроенергетичної установки, Електротехнологічний комплекс регенерації енергії викидів, Енергоефективний електротехнологічний комплекс хлібокомбінату, Електротехнологічний комплекс дугової сталеплавильної печі, Електротехнологічний комплекс виробництва електромобілів, Електротехнологічний комплекс для виробництва твердого біопалива.

Що таке «Електротехнічний пристрій»?

Електротехнічний пристрій – це пристрій, який працює за допомогою електроенергії, перетворюючи її в будь-яку іншу енергію. У сучасному суспільстві, більшість приладів є електротехнічними, тому люди не можуть уявити своє життя без них. Електротехнічні пристрої можуть бути у вигляді окремого завершеного пристрою (кавоварка, електробайк) або елементарних складових (сонячна панель, вітрогенератор, електропривод, трансформатор, автоматичний вимикач) електротехнічних комплексів, електроустановок, будь-яких електричних схем, які забезпечують їх загальне функціонування як цілісної електричної системи.

Електротехнічні пристрої є елементами комп’ютерів та мікропроцесорних систем, мобільних телефонів, обладнання комп’ютерних і телекомунікаційних мереж, систем автоматизації, електричних мереж енергосистем, автоматизованого електропривода, систем електропостачання, електромобілів та електричного транспорту, систем управління, розподілу, виконання, захисту, індикації і т.д. Завдяки їм можливе створення електроустаткування будь-якого складності і призначення.

Які програмно-комп’ютерні засоби вивчаються в освітній програмі "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси"?

Комп’ютерний інжиніринг, комп’ютерне моделювання та комп’ютерне проектування електротехнологічних комплексів, електротехнічних пристроїв та електротехнічного обладнання здійснюється за допомогою сучасних програмних комплексів.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, творчих конкурсів)

Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які склали зовнішнє незалежне оцінювання (вступні іспити, творчий конкурс або співбесіду в випадках, передбачених Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році та Правилами прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2021 році) з відповідних предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти. У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Для вступу на Факультет електроенерготехніки та автоматики (спеціальність 141: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) перелік конкурсних предметів наступний:

Перелік конкурсних предметів (вступних випробувань, творчих конкурсів)

Вага предметів сертифікату ЗНО (K1, K2, K3)

1. Українська мова

0.25

2. Математика

0.5

3. Фізика або Іноземна мова, або Хімія, або Біологія, або Географія, або Історія України

0.2

Вага свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти (K4)

Вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів ЗВО (K6)

Мінімальний конкурсний бал для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання за квотами

0

0.05

125

Розрахунок конкурсного бала

Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році (далі – Умови прийому) та Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2021 році (далі – Правила прийому).

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал обчислюється за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*МЛ + К6*ОУ ,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого конкурсних предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього конкурсного предмета, або творчого конкурсу (за шкалою 100-200); А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (згідно Додатку 5 до Умов прийому), ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського за шкалою від 100 до 200 балів (нараховується відповідно до окремого Положення).

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 та К6 встановлюються згідно додатків до Правил прийому. Коефіцієнти К4, К5 дорівнюють нулю. Бали за мотиваційний лист (МЛ) не зараховуються.

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2;
СК дорівнює 1,05 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу.

Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Розклад роботи Приймальної (відбіркових) комісій КПІ ім. Ігоря Сікорського під час прийому документів (вступники на основі повної загальної середньої освіти):

Термін Дні Години
11 травня — 02 червня 2021 року Понеділок — Четвер 1400-1700
П’ятниця 1000-1300
Субота, Неділя Вихідний
03 червня 2021 року Четвер 1000-1800
21 червня — 13 липня 2021 року Понеділок — Четвер 1400-1700
П’ятниця 1000-1300
Субота, Неділя Вихідний
14 — 23 липня 2021 року Понеділок — П’ятниця 900-1800
Субота 1000-1300
Неділя Вихідний
27 липня — 02 серпня 2021 року Вівторок — Неділя, Понеділок 0900-1800
03 — 06 серпня 2021 року Вівторок — П’ятниця 1200-1700
07 серпня 2021 року Субота 1200-1800
09 — 14 серпня 2021 року Понеділок, Середа, Четвер 1400-1700
Вівторок, П’ятниця, Субота 1000-1300
16 — 20 серпня 2021 року Понеділок — Четвер 1400-1700
П’ятниця 1000-1300
Cвяткові дні Вихідний

Увага: у розкладі роботи можливі зміни

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня 2021 року
Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань 01 липня – 12 липня 2021 року
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні випробування (співбесіду) 16 липня 2021 року, 18-00
Строки проведення співбесід 17 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 липня 23 липня 2021 року, 18-00
Строки проведення співбесід 17 серпня 2020 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12-00 28 липня 2021 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18-00 02 серпня 2021 року
Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 17-00 12 серпня 2021 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням не пізніше

09 серпня 2021 року

за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше

17 серпня 2021 року

Відео-інструкція щодо реєстрації електронного кабінету та подання заяв

Офіційні документи

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2021 році. Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, всі правові елементи, які пов’язані із можливостями абітурієнтів для вступу до Університету у 2021 році

Завантажити файл

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, творчих конкурсів) для вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Завантажити файл

Положення про випускників системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського, які досягли особливих успіхів у навчанні. Вся інформація про вступників, які закінчили систему довузівської підготовки в Університеті, та досягли особливих успіхів у навчанні й одержали сертифікати.

Завантажити файл

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році

Завантажити файл

Додаток 2 до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році

Завантажити файл

Додаток 4 до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році

Завантажити файл

Положення про Приймальну комісію КПІ ім. Ігоря Сікорського. Всі нормативні відомості про Приймальну комісію Університету, її склад, принципи та засади роботи.

Завантажити файл

Наші координати в приймальній комісії:

16-й корпус КПІ ім. Ігоря Сікорського, 4-й поверх, кімната 146, Галузь знань: 14 "Електрична інженерія", спеціальність: 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", освітня програма підготовки: "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси".