Кафедра теоретичної електротехніки

Лабораторії

Лабораторії

Навчальний процес на Кафедрі теоретичної електротехніки забезпечує ряд лабораторій, в яких проводиться дослідження електричних пристроїв і схем у відповідності з робочими програмами дисциплін, які викладаються на кафедрі. Лабораторний практикум з курсів "Теоретичні основи електротехніки", "Електротехніка" проходить в лабораторіях 203-20, 207-20, 208-20, 211-20; з курсів "Електротехніка та основи електроніки" в 213-20, 128-20; з курсу "Електроніка" у лабораторії 212-20, з курсу "Електричні машини" в 128-20. До складу кафедри входить найкраща в Україні високовольтна лабораторія, а також відома на весь світ космічна лабораторія з термовакуумних випробувань супутників.

В лабораторіях кафедри студенти мають можливість дослідити електричні кола постійного і змінного струму, трифазні кола, кола з розподіленими параметрами, нелінійні кола постійного і змінного струму, перехідні процеси в лінійних електричних колах, електричні машини змінного і постійного струму. Вчаться будувати картини електричного та магнітного полів. Досліджують і розраховують силову взаємодію між контурами зі струмом та електромеханічні системи (електричні двигуни, електричні генератори, трансформатори, котушки з феромагнітним осердям).

Студенти знайомляться з режимами роботи електрообладнання та проводять дослідження пристроїв перетворення електроенергії (випрямлячів, інверторів, фільтрів, тощо). Вивчають аналогову електроніку (підсилювачі на транзисторах, схеми на операційних підсилювачах), досліджують елементи імпульсної та цифрової електроніки (електронні ключі, цифрові логічні пристрої), диференцюючі та інтегруючі ланцюги.

В лабораторіях студенти вчаться збирати електричні схеми, працювати з електровимірювальними приладами, використовувати електронний осцилограф при дослідженні швидкопротікаючих процесів.

У високовольтній лабораторії проводяться як лабораторні роботи, так і наукова робота магістрів та аспірантів, вирішується ряд важливих проблем електроенергетики. Можливості лабораторій кафедри дозволяють студентам та аспірантам проводити експериментальні дослідження світового рівня та успішно публікувати результати своєї роботи у топових міжнародних виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection.

Лабораторії кафедри теоретичної електротехніки

Паспорт лабораторії. Лабораторія теоретичної електротехніки (лабораторія №211-20)

Скачати файл

Паспорт лабораторії. Лабораторний зал техніки високих напруг (лабораторія №7-1)

Скачати файл