Кафедра теоретичної електротехніки

Лабораторії

Лабораторії

Навчальний процес на Кафедрі теоретичної електротехніки забезпечує ряд лабораторій, в яких проводиться дослідження електричних пристроїв і схем у відповідності з робочими програмами дисциплін, які викладаються на кафедрі. Лабораторний практикум з курсів "Теоретичні основи електротехніки", "Електротехніка" проходить в лабораторіях 203-20, 207-20, 208-20, 211-20; з курсів "Електротехніка та основи електроніки" в 213-20, 128-20; з курсу "Електроніка" у лабораторії 212-20, з курсу "Електричні машини" в 128-20. До складу кафедри входить найкраща в Україні високовольтна лабораторія, а також відома на весь світ космічна лабораторія з термовакуумних випробувань супутників.

В лабораторіях кафедри студенти мають можливість дослідити електричні кола постійного і змінного струму, трифазні кола, кола з розподіленими параметрами, нелінійні кола постійного і змінного струму, перехідні процеси в лінійних електричних колах, електричні машини змінного і постійного струму. Вчаться будувати картини електричного та магнітного полів. Досліджують і розраховують силову взаємодію між контурами зі струмом та електромеханічні системи (електричні двигуни, електричні генератори, трансформатори, котушки з феромагнітним осердям).

Студенти знайомляться з режимами роботи електрообладнання та проводять дослідження пристроїв перетворення електроенергії (випрямлячів, інверторів, фільтрів, тощо). Вивчають аналогову електроніку (підсилювачі на транзисторах, схеми на операційних підсилювачах), досліджують елементи імпульсної та цифрової електроніки (електронні ключі, цифрові логічні пристрої), диференцюючі та інтегруючі ланцюги.

В лабораторіях студенти вчаться збирати електричні схеми, працювати з електровимірювальними приладами, використовувати електронний осцилограф при дослідженні швидкопротікаючих процесів.

У високовольтній лабораторії проводяться як лабораторні роботи, так і наукова робота магістрів та аспірантів, вирішується ряд важливих проблем електроенергетики. Можливості лабораторій кафедри дозволяють студентам та аспірантам проводити експериментальні дослідження світового рівня та успішно публікувати результати своєї роботи у топових міжнародних виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection.

Лабораторії кафедри теоретичної електротехніки

Перелік лабораторій кафедри теоретичної електротехніки

Номер приміщення Назва лабораторії Паспорт лабораторії
128-20 Лабораторія кафедри теоретичної електротехніки №128 Завантажити
132-20 Лабораторія кафедри теоретичної електротехніки №132 Завантажити
203-20 Лабораторія кафедри теоретичної електротехніки №203 Завантажити
207-20 Лабораторія кафедри теоретичної електротехніки №207 Завантажити
208-20 Лабораторія кафедри теоретичної електротехніки №208 Завантажити
211-20 Лабораторія кафедри теоретичної електротехніки №211 (імені академіка Чиженка І.М) Завантажити
212-20 Лабораторія кафедри теоретичної електротехніки №212 Завантажити
213-20 Лабораторія кафедри теоретичної електротехніки №213 Завантажити
264-20 Комп’ютерний клас кафедри теоретичної електротехніки №264 Завантажити
7-1 Лабораторія №7 (лабораторний зал техніки високих напруг) Завантажити