Кафедра теоретичної електротехніки

Вибіркові навчальні дисципліни

Вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки

Вибіркові навчальні дисципліни для вивчення у 2021-2022 навчальному році

Для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньо-професійної програми "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Завантажити файл

Для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньо-професійної програми "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" другого (магістерського) рівня вищої освіти

Завантажити файл

Для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Каталог вибіркових навчальних дисциплін освітньо-наукової програми "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Завантажити файл Download file

Вибіркові навчальні дисципліни для вивчення у 2020-2021 навчальному році

Для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньо-професійної програми "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Завантажити файл

Для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньо-професійної програми "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" другого (магістерського) рівня вищої освіти

Завантажити файл

Для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Каталог вибіркових навчальних дисциплін освітньо-наукової програми "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Завантажити файл Download file