Кафедра теоретичної електротехніки

Навчальні посібники

Навчальні посібники

Навчальні посібники, методичні вказівки та рекомендації

Теоретичні основи електротехніки: Нелінійні системи. Перехідні процеси. [Електронний ресурс]: практикум. для студ. спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Ю. В. Перетятко, А. А. Щерба, Т. Ю. Шкварницька . – Електронні текстові дані (1 файл: 20,4 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 140 с.

Завантажити файл

Розрахунок електричних кіл постійного струму: для студентів електротехнічних напрямів підготовки 0906 “Електротехніка”, 0914 “Електроніка”, 0914 “Компютеризовані системи, автоматика і управління”, 0915 “Компютерна інженерія”. / Уклад.: І. А. Курило, І. Н. Намацалюк, А. А. Щерба. - К.: НТУУ "КПІ", 2006. - 51 с.

Завантажити файл

Розрахунок електричних кіл синусоїдного однофазного струму: Метод. вказівки до виконання розрахункових робіт з курсу “Теоретична електротехніка” для студ. напрямів підготовки 0906 “Електротехніка”,0914 “Електроніка”, 0914 “Компютеризовані системи, автоматика і управління”, 0915 “Компютерна інженерія”. / Уклад.: І. А. Курило, І. Н. Намацалюк, А. А. Щерба. - К.: НТУУ "КПІ", 2004.

Завантажити файл (частина 1) Завантажити файл (частина 2) Завантажити файл (частина 3) Завантажити файл (частина 4)

Симетричні складові та вищі гармоніки у трифазних колах: Метод. вказівки до виконання розрахункових робіт з курсу “Теоретична електротехніка” для студ. напрямів підготовки 0906 “Електротехніка”,0922 “Електромеханіка”. / Уклад.: А.А. Щерба, І.А. Курило, І.Н. Намацалюк. - К.: НТУУ "КПІ", 2007. - 76 с.

Завантажити файл

Електричні кола несинусоїдного струму: Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з дисципліни: Теоретичні основи електротехніки, для студентів спеціальностей: Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка всіх форм навчання. / Уклад.: Є. А Кудря, І. Н. Намацалюк, Ю.В. Перетятко. – К.: НТУУ "КПІ", 2016.– 58 с.

Завантажити файл

Розрахунок електричних кіл несинусоїдного періодичного струму. Метод. вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу “Теоретична електротехніка” для студентів електротехнічного, системотехнічного та електроенергетичного фаху всіх форм навчання. / Уклад.: І. А. Курило, І. Н. Намацалюк. - К.: ІВЦ «Політехніка», 2012. - 28 с.

Завантажити файл

Розрахунок перехідних процесів у лінійних електричних колах із зосередженими і розподіленими параметрами :навч. посіб. / І. А. Курило, В. П. Грудська, Л. Ю. Спінул, М. А. Щерба.-К.: НТУУ “КПІ”, 2013. - 289 с.

Завантажити файл

Розрахунок перехідних процесів у колах з розподіленими параметрами. Завдання та методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу теоретичні основи електротехніки, для студентів електротехнічних спеціальностей. / Укладачі: І. А. Курило, В. П. Грудська, Л. Ю. Спінул, М. А. Щерба. - 270 с.

Завантажити файл

Метод, вказівки до викон. лаборатор. робіт з дисципліни «Електроніка і мікросхемотехніка» розділ " Аналогові пристрої " для студ. електротехнічних спец. / Уклад.: А. А. Щерба, В. І. Сенько, К. К. Побєдаш, С. М. Захарченко, В. А. Святненко, К. В. Трубіцин. - К.: ІВЦ "Видавництво «Політехніка»", 2007.

Завантажити файл

Методичні вказівки до викон. лаборатор. робіт з дисципліни «Електроніка і мікросхемотехніка, електроніка і системотехніка» розділ "Імпульсні і цифрові пристрої ", для студентів, що навчаються за напрямами "Електромеханіка", "Електротехніка", "Оптотехніка"/ Уклад.: А. А. Щерба, В. І. Сенько, К. К. Побєдаш, С. М. Захарченко, В. А. Святненко, К. В. Трубіцин. - К.: НТУУ “КПІ” 2009.

Завантажити файл

Електротехніка. Практикум з основ електромеханікм та електроприводу : навч. посіб. / А. А. Щерба, В. П. Грудська, Л. Ю. Спінул. - К.: НТУУ “КПІ”, 2014. - 290 с.

Завантажити файл

Комп’ютерні технології в електротехніці та електроніці: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електротехніка та основи електроніки" з використанням програми схемотехнічного моделювання Electronics Workbench. / Укладачі: Кучеренко М. Є., Щерба А. А.- К.: НТУУ “КПІ”, 2005.- 62 с.

Завантажити файл

Теоретичні основи електротехніки: Нелінійні системи. Перехідні процеси. [Електронний ресурс]: практикум. для студ. спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Ю. В. Перетятко. А. А. Щерба – Електронні текстові дані. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 140 с.

Завантажити файл

Підручники

Теоретичні основи електротехніки: Підручник у 3 т. / В. С. Бойко, В. В. Бойко, Ю. Ф. Видолоб, І. А. Курило, В. І. Шеховцов, Н. А. Шидловська; за заг. ред. І. М. Чиженка, В. С. Бойка. - К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2004. - Т. 1: Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими параметрами. - 272 с.

Завантажити файл (djvu)

Додатки

Додаток. Основи моделювання електричних кіл за допомогою Electronics Workbench.

Завантажити файл