Кафедра теоретичної електротехніки

Наукові школи

Розвиток теорії перетворення енергії електромагнітного поля та її практичне застосування в електротехніці

Наукова школа кафедри теоретичної електротехніки

Науковий керівник школи: д.т.н., професор Островерхов Микола Якович, завідувач кафедри теоретичної електротехніки.

Школа започаткована у 1950-х рр. академіком НАН України (1988 р.), лауреатом Державної премії (1982 р.), проректором з наукової роботи КПІ (1959-1969 рр.), завідувачем кафедри теоретичних основ електротехніки (1950-1989 рр.) Чиженком Іваном Мироновичем.

У даний час дослідження у школі здійснюються за наступними науковими напрямами, які очолюють послідовники Чиженка І.М.:

  • "Теорія нестаціонарних електрофізичних процесів в енергетиці", керівник: член-кореспондент НАН України, професор кафедри теоретичної електротехніки Щерба Анатолій Андрійович;
  • "Дослідження напівпровідникових перетворювачів модуляційного типу", керівник: доктор технічних наук, професор кафедри теоретичної електротехніки Сенько Віталій Іванович;
  • "Електротехнічні системи керування в умовах невизначеності математичної моделі об’єкту", керівник: доктор технічних наук, завідувач кафедри теоретичної електротехніки Островерхов Микола Якович;
  • "Перетворювачі електричної енергії компенсаційного типу", керівник: доктор технічних наук, професор кафедри теоретичної електротехніки Бойко Валерій Степанович;
  • "Системи і методи цілеспрямованої ідентифікації електротехнічних об’єктів", керівник: доктор технічних наук, професор кафедри теоретичної електротехніки Сільвестров Антон Миколайович.
  • "Техніка та електрофізика високих напруг", керівник: доктор технічних наук, професор кафедри теоретичної електротехніки Бржезицький Володимир Олександрович.

В рамках школи захищено 72 кандидатських та 19 докторських дисертацій; видано 125 монографій, підручників та навчальних посібників; опубліковано близько 800 наукових робіт у фахових виданнях; отримано більше 100 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності; 53 наукові статті входять до наукометричної бази даних Scopus. Роботи вчених школи цитовані 239 разів у Scopus, зокрема Щерба А.А. має індекс Гірша 14, а Щерба М.А. – 6.

Високі наукові досягнення вчених школи відзначено престижними державними нагородами, зокрема: Чиженко І.М., Сенько В.І., Руденко В.С., Щерба А.А. – лауреати Державної премії України; Перетятко Ю.В., Щерба М.А. – лауреати премії Президента України для молодих вчених; Бойко В.С., Сенько В.І. та Щерба А.А. – лауреати премії ім. Г.Ф. Проскури та ім. В.М. Хрущова НАН України.

Наукова школа кафедри теоретичної електротехніки

Керівники наукових напрямів

Чиженко
Іван
Миронович

Наукова школа, заснована на кафедрі теоретичної електротехніки академіком НАН України Чиженком І.М. Детальніше

Щерба
Анатолій
Андрійович

Науковий напрям, заснований на кафедрі теоретичної електротехніки членом-кореспондентом НАН України Щербою А.А. Детальніше

Сенько
Віталій
Іванович

Науковий напрям, заснований на кафедрі теоретичної електротехніки професором Сеньком В.І. Детальніше

Островерхов
Микола
Якович

Науковий напрям, заснований на кафедрі теоретичної електротехніки професором Островерховим М.Я. Детальніше

Бойко
Валерій
Степанович

Науковий напрям, заснований на кафедрі теоретичної електротехніки професором Бойком В.С. Детальніше

Сільвестров
Антон
Миколайович

Науковий напрям, заснований на кафедрі теоретичної електротехніки професором Сільвестровим А.М. Детальніше