Кафедра теоретичної електротехніки

Наукові гуртки

Наукові гуртки

На базі кафедри теоретичної електротехніки факультету електроенерготехніки та автоматики КПІ ім. Ігоря Сікорського створені і ведуть науково-дослідницьку роботу студентські гуртки.

Наукові студентські гуртки створюються з метою об'єднання талановитих та творчих особистостей і направлені на роботу у першу чергу із студентами молодших курсів. Це перший етап до оволодіння майбутніми фахівцями навичками наукового дослідження. Робота у гуртках забезпечує необхідне поєднання масових форм роботи (бесіди, обговорення доповідей тощо) з обов’язковим дослідженням кожним студентом індивідуальної теми. Робота у науковому гуртку має творчий характер і виховує у студента якості дослідника, збагачує і закріплює знання й уміння студентів, готує їх до розв’язання завдань, які мають практичне значення для держави.

Моделюваня задач електротехніки у математичному пакеті MathCad

Керівник гуртка - доцент кафедри теоретичної електротехніки Перетятко Ю.В.

Детальніше

Теорія і практика теоретичних основ електротехніки

Керівник гуртка - доцент кафедри теоретичної електротехніки Михайленко В.В.

Детальніше

Теоретична та загальна електротехніка

Керівник гуртка - доцент кафедри теоретичної електротехніки Спінул Л.Ю.

Детальніше